Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polinvest 8 ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad VGL Group

0
Podziel się

Polinvest 8 S.a.r.l otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad VGL Group, która będzie sprawowana wspólnie z dotychczasowymi udziałowcami większościowymi tej spółki, podał Urząd.

Polinvest 8 ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad VGL Group
bEhTQJxN

Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez spółkę Polinvest 8 Société a responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu niewyłącznej kontroli nad VGL Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz podmiotami zależnymi VGL Group.

Inwestycja, w ramach której ma dojść do koncentracji, polegać będzie na tym, iż Polinvest nabędzie od dotychczasowych wspólników VGL Group, w drodze umowy sprzedaży udziałów, łącznie własność 4 040 udziałów VGL Group o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202 000 zł, stanowiących łącznie 40% kapitału zakładowego VGL Group i uprawniających do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników VGL Group.

Polinvest należy do grupy kapitałowej 21 Partners, w której podmiotem dominującym jest 21 Partners. Grupa kapitałowa 21 Partners jest wiodącą europejską grupą inwestycyjną działającą w obszarze private equity, która inwestuje w średniej wielkości spółki działające we Francji, Włoszech, Szwajcarii i w Polsce. Obecnie zarządza zamkniętymi funduszami skupiającymi międzynarodowych instytucjonalnych inwestorów. Grupa kapitałowa 21 Partners działa głównie na rynku włoskim i francuskim. Udział grupy kapitałowej 21 Partners na rynku polskim jest marginalny.

bEhTQJxP

VGL Group jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej VGL Group. W ramach prowadzonej działalności podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą na rzecz klientów usługi logistyczne związane ze spedycją, magazynowaniem, dystrybucją i przewozem towarów przy wykorzystaniu różnych form transportu. Ponadto podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą na rzecz swoich klientów usługi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki kontraktowej oraz obsługi celnej. Podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą usługi logistyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami (głównie na terytorium Unii Europejskiej, Chin, Hong-Kongu oraz Stanów Zjednoczonych).

bEhTQJyq
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)