Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polnord miał 3,31 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBIT: 21,85 mln zł

0
Podziel się

Polnord odnotował 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord miał 3,31 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBIT: 21,85 mln zł
bEqYHrtx

"Podjęte w minionych okresach działania prosprzedażowe i efektywnościowe, znajdują odzwierciedlenie w generowanych obecnie wynikach finansowych. Według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy, w wyniku finansowym za 2017 r. rozpoznanych zostało 1 131 lokali, co stanowi poprawę o ponad jedną trzecią wyniku odnotowanego w roku 2016" - czytamy w liście prezesa Dariusza Krawczyka, załączonym do raportu rocznego.

"Taki wzrost rozpoznanych w wyniku lokali wpłynął na istotną poprawę przychodów ze sprzedaży w 2017 r., które są najwyższe od 2007 r. i wyniosły 293,6 mln zł wobec 176,7 mln zł rok wcześniej - wzrost o 66%. W analizowanym okresie grupa wypracowała 21,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 3,31 mln zł zysku netto. Silne przepływy pieniężne pozwoliły na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 344 mln zł na koniec 2016 r. do 299 mln zł (z uwzględnieniem środków o ograniczonej możliwości dysponowania) na koniec minionego roku - spadek o 13%" - dodał prezes.

Zysk operacyjny wyniósł 21,85 mln zł wobec 26,33 mln zł straty rok wcześniej.

bEqYHrtz

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,64 mln zł w 2017 r. wobec 176,75 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był dla nas rekordowy pod względem liczby sprzedanych mieszkań, kiedy zakontraktowaliśmy 1 389 lokali - o 36% więcej niż w 2016 r. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży 1 595 lokali, co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 66%. Nasza oferta na koniec 2017 r. wyniosła 1 401 lokali, co wobec stanu na koniec 2016 r. oznacza wzrost o 28%" - przypomniał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,14 mln zł wobec 37,84 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

bEqYHrua
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)