Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prokom Software zmniejszył udział w Asseco Poland

0
Podziel się:

Prokom Software sprzedał 223.341 akcji Asseco Poland i zmniejszył swój udział do 24,99 proc. z 25,48 procent.

Prokom Software zmniejszył udział w Asseco Poland
(PAP/Paweł Kula)
bESJIaOJ

Prokom Software sprzedał 223.341 akcji Asseco Poland i zmniejszył swój udział do 24,99 proc. z 25,48 procent.

Asseco Poland poinformował też, że spełniły się warunki zawieszające przewidziane umową warunkową zawartą 30 września przez Asseco z Prokom Investments oraz Ryszardem Krauze.

Spółka podała, że Prokom Software zbył 11 października 2007 roku 223.341 akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland i po dokonaniu tej transakcji Prokom Software ma 11.611.450 akcji Asseco Poland, co stanowi 24,99 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland.

bESJIaOL

_ Przed dokonaniem tej transakcji Prokom Software miał 11.834.791 akcji Asseco Poland, co stanowiło 25,48 proc. kapitału i głosów . _"Prokom Software sprzedał akcje Asseco w liczbie powodującej wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco, Prokom zawiadomił Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom w stosunku do Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco" - podała spółka.

30 września Asseco Poland i Prokom zawarły porozumienie o połączeniu poprzez przeniesienie majątku Prokomu do Asseco w zamian za akcje połączeniowe, które Asseco wyda akcjonariuszom Prokomu. Wstępny parytet wymiany akcji ustalono 1,82 akcji połączeniowej za jedną akcję Prokomu.

Warunkiem porozumienia jest m.in. złożenie planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada tego roku, uzyskanie zgody organów korporacyjnych spółek, w tym zgody WZA Asseco i Prokomu przed końcem stycznia przyszłego roku, a także uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, o ile będą wymagane.

Na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji Ryszard Krauze i Prokom Investments sprzedały Asseco wszystkie będące ich własnością akcje Prokomu, stanowiące 21,49 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniające do 23,69 proc. głosów na WZA, za 580 mln zł.

bESJIaOR

_ Ryszard Krazue miał zrezygnować z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Asseco, a także z pełnienia funkcji prezesa Prokomu. _Rada nadzorcza Prokomu miała też powołać na stanowisko zarządu Prokomu Adama Górala, a na stanowisko wiceprezesa spółki (po rezygnacji Piotra Mondalskiego) - Przemysława Sęczkowskiego.

Prokom miał też sprzedać 223.341 akcji Asseco, "co spowoduje wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco".

bESJIaPm
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)