Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Przegląd informacji ze spółek

Przegląd informacji ze spółek

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 31 605 pojazdów finansowanych, czyli 7,4% więcej licząc rok do roku, podał Prime Car Management (PCM).

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) "Sowiniec" oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona Torebka.

MVP Logistics, jednostka zależna Marvipolu, i Panattoni Development Europe podpisały list intencyjny  dotyczący wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu obiektu składającego się z budynków magazynowo - logistycznych, posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej w okolicy Łodzi, podał Marvipol.

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 36,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, poinformowała spółka.

Agencja Moody's Investors Service podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, podał bank.

Mostostal Warszawa podpisał z LPP umowę na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Realizacja budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 67,2 mln zł netto.

Lubelski Węgiel Bogdanka złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin", podała spółka. Bogdanka liczy na pozyskanie koncesji w 2017 roku.

Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży, podała spółka. 

GetBack celuje w dywersyfikację geograficzną i rozważa wejście do Hiszpanii, poinformował prezes spółki Konrad Kąkolewski. W jego ocenie, korzystny byłby alians czołowych polskich firm, działających na rynku wierzytelności przy zakupach dużych zagranicznych portfeli.

Urządzenie PZ Cormay - analizator biochemiczny Equisse - zostało dopuszczone do wprowadzania na rynki polski i krajów Unii Europejskiej, a jego komercjalizacja będzie przebiegała w trzech etapach. Spółka ocenia, że model sprzedaży Equisse otwiera przed grupą drogę do znacznego wzrostu skali prowadzonego biznesu, poinformował prezes Janusz Płocica.

Konsorcjum Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider), Bumechu, BEPRINŻ Strefy oraz jej spółek podpisało umowę z Polską Grupą Górniczą (Odział KWK "Murcki - Staszic") na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KWK "Murcki - Staszic", podał Bumech.

Wasko otrzymało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej z Astaldi. Jej przedmiotem jest wykonanie systemu zarządzania tunelu i systemu zarządzania ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy.

JHM Development podpisał z Mirbudem umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych, poinformowała spółka. Wartość umowy wnosi 34 209 000 zł netto. 

Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Cube.ITG z dniem 14 lipca 2017 roku, poinformowała spółka.

Pelion złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, podała spółka.

Seneal International Agency Ltd, znaczący akcjonariusz Exillon Energy, uruchomiła wezwanie na zakup 10 265 akcji spółki, stanowiących  0,0064% udziałów w kapitale i głosach na WZA po cenie 7,15 zł za jedną, podał Exillon.

PZ Cormay może rozpocząć proces wprowadzania analizatora biochemicznego Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane, podała spółka w komunikacie. 

Mercator Medical miał szacunkowo 74,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 8% r/r) w II kw. br., 0,1 mln zł wyniku operacyjnego (spadek o 98% r/r), 2,2 mln zł EBITDA (spadek o 65% r/r) i 0,9 mln zł wyniku netto wobec 4,4 mln zł, podała spółka.

X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ocenę nadzorczą regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez XTB w zakresie zarządzania ryzykiem. Spółce została przyznana ocena nadzorcza 3 [2,97] na 31 grudnia 2016 r., która nie pozwalałaby na ewentualną wypłatę dywidendy za 2017 rok, podał XTB.

Mercor odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017) wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł, zabezpieczone na majątku, w szczególności na wierzytelnościach samochodowych, podał bank.  

finanse, bankowość
ISB
Czytaj także
Polecane galerie