Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się
Przegląd informacji ze spółek
bCZBnmqJ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła 70 tys. zł kary na Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w związku z nieprzekazaniem informacji o zmianie posiadanego przez Skarbiec TFI udziału w One-2-One po transakcji z 2 marca 2011 r., podała Komisja.

Sare celuje w średnioroczną dynamikę wzrostu EBITDA nie niższą niż 120% w perspektywie 2017-2019, podała spółka w strategii. Grupa nie wyklucza wypłaty dywidendy.

i2 Development dokonał przydziału 15 000 obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka.

bCZBnmqL

Białoruska firma doradczo-inwestycyjna Uniter planuje wprowadzanie spółek z Białorusi na GPW, wynika z komunikatu warszawskiej giełdy.

W ramach zakończonego przez Rafako Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) odeszło 128 pracowników. W związku z kosztami programu utworzono rezerwę w wysokości ok. 7,7 mln zł, która wpłynie na wynik za 2016 r., podała spółka.

Synektik skupi się na obecnych rynkach eksportu radiofarmaceutyków i chce podwoić udział eksportu w tej części sprzedaży do ponad 10% w kolejnych latach. Spółka zakłada w przyszłości wejście także na rynki państw bałtyckich, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik największe nakłady inwestycyjne ma już za sobą i zakłada, że w perspektywie nowej strategii poprawi się sytuacja gotówkowa spółki, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

bCZBnmqR

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł, poinformowała spółka. Emperia zobowiązana jest ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł, podano także.

ATM ocenia, że cena za akcję w wysokości 10,37, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki, podał ATM.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę, Energę, Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wspólnej kontroli nad Polimeksem-Mostostalem, podał UOKiK.

Synektik przyjął strategię na lata 2017-2021, której celem jest m.in. średnioroczny wzrost przychodów o 30-40% i trzy-czterokrotne zwiększenie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2020/2021 wobec średnio 8% w latach 2014-2016, podała spółka.

bCZBnmqS

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w nowej strategii skupi się na polityce sprzedaży i polityce zaopatrzenia, poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak.

CEZ wybrał oferty na zakup nieruchomości w Pradze na łącznie 1 445,4 mln CZK, podała spółka.

Dekpol zawarł z AGRII Polska umowę na generalne wykonawstwo, dotyczące budowy hal produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem socjalno-biurowym na terenie zakładu zamawiającego w Aleksandrowie Kujawskim, podał Dekpol. Za wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto ok. 5% przychodów Grupy za 2015 rok.

Wynik finansowy netto UniCredit za 2016 rok wyniesie ok. 11,8 mld euro straty, szacuje wstępnie bank.

bCZBnmrm
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)