Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

QubicGames podpisał umowę z I.V.O Games Sp. z o.o. na wykonanie gry pod roboczą nazwą "Dragon" w wersji early access chapter one na platformę Nintendo Switch i komputery PC/Mac, podała spółka. 

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 16,3 mln zł i były wyższe o 0,63% r/r, podała spółka.

Sąd rejonowy w Krakowie stwierdził prawomocność postanowienia tego sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym SFK Sp. z o.o. w upadłości, spółki zależnej od Action w restrukturyzacji, podał Action.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ogłosił zamiar przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych 18 maja 2011 r. o wartości nominalnej 100 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi 18 listopada br., podał bank.

Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro, podała spółka.

Zarząd Elemental Holding wyjaśnił w specjalnie wydanym oświadczeniu, że akcje spółki widoczne w portfelach inwestycyjnych Altus TFI należą do jej prezesa Pawła Jarskiego.

Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem, podała spółka. Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem Ruchu wobec spółki.

Bank BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku jednostkowego netto wypracowanego I poł. 2018 r. w kwocie 194,07 mln zł, podał BGŻ.

Qumak nie zawrze na razie ugody z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, następcą prawnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka.

Artifex Mundi ustaliło datę premiery gry "My Brother Rabbit" na 21 września 2018 r. w wersji na platformy PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy wyniosła 6 972,6 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 923,7 mln zł.

Erbud zawarł warunkową umowę na rozbudowę Hotelu Solny przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Kołobrzegu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podała spółka. Wartość kontraktu to 25,95 mln zł netto.

Silvair sp. z o.o. , spółka zależna Silvair Inc. zawarła z DG Light S.r.l z siedzibą we Włoszech pięcioletnią umowę dotyczącą dostawy przez Silvair oprogramowania układowego Silvair Lighting Firmware wraz z narzędziem Silvair MaTE, udzielenia licencji oraz świadczenia usług towarzyszących, podało Silvair Inc.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie unieważnił postępowanie przetargowe na zadanie pn."Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018-2021", w której oferta ZUE, warta 98,9 mln zł brutto (80,4 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą.

Portfel zamówień Grupy Elektrotim wynosił przeszło 301 mln zł według stanu na 1 sierpnia, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Aplisens zawarł umowę, na podstawie której nabywa 100% udziałów spółki Czah-Pomiar od osoby fizycznej - jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki za max. 9,2 mln zł, podała spółka.

Zarząd grupy Colian zdecydował o całkowitym zaprzestaniu stosowania w produkcji jaj pochodzących z chowu klatkowego. Zmiany wejdą od 1 stycznia 2019 r, i obejmą wszystkie produkty, zawierające w składzie surowce jajeczne, podała spółka.

Skarbiec Holding - w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, wprowadzającym limit wysokości opłaty stałej za zarządzanie od 3,5% w 2019 r. do 2% w 2022 r. - zamierza zwiększać aktywa organicznie oraz poprzez przejęcia, kontynuować poprawę wyników inwestycyjnych funduszy oraz wprowadzić optymalizację kosztową, poinformowali przedstawiciele spółki.

T-Bull powinien się "lada chwila" pojawić z grą "Top Speed" na pierwszym chińskim sklepie z grami, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński.

Selena FM zakończyła wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach i w tym roku planuje także wdrożenia w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje, podała spółka. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień między firmowych.

Atlas Estates odnotowało 3,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products przez Miss Class sp. z o.o. - spółki zależnej Monnari Trade - ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade S.A. wymaganych przez PKO Bank Polski, podało Gino Rossi.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zostało strategicznym dostawcą gazu dla polskiej spółki zależnej od Commercial Metals Company - globalnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem, produkcją oraz przetwórstwem stali, podało PGNiG.

Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku.

Przychody TIM wzrosły o 9,7% r/r do 64,35 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień br. przychody wzrosły o 18,6% do 487,9 mln zł.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 48 mln i była 1% niższa w skali roku. Narastająco, sprzedaż grupy wyniosła ok. 370 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r, podała spółka.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 416 samochodów w sierpniu 2018 r., co oznacza wzrost o 125% r/r, podała spółka, przedstawiając dane szacunkowe.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating UniCredit (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie 'BBB', krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie' F-2' oraz viability 'bbb', podała agencja. Potwierdzono również ratingi emisji (w tym ratingi Tier 1).

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza spadek o 12% w skali roku, podała spółka.

Elektrotim odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 6,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 15,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Dekpolu wyraziła zgodę na utworzenie oddziału, w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska spółki (ZCP) oraz na założenie i objęcie przez Dekpol udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na potrzeby przyszłego aportu ZCP, podał Dekpol.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, ma umowę z PDC Industrial Center 94 na wybudowanie budynków magazynowo-logistycznych z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi obejmującymi infrastrukturę, drogi i parkingi itp. w Sękocinie Starym. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet za wykonanie umowy wynosi 15 530 000 euro bez VAT.

Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade.

PlayWay (inwestor) zawarł umowę inwestycyjną z trzema osobami fizycznymi dotyczącą objęcia nowych udziałów w spółce President Studio (wspólnicy), podała spółka.

Torpol odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol zawarł umowę, na mocy której GRI, generalny realizator inwestycji, powierzył spółce zaprojektowanie i wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni zabudowy ok. 6 300 m2 oraz placów utwardzonych i dróg dojazdowych o powierzchni 6 000 m2 w miejscowości Linowiec, podał Dekpol.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)