Notowania

energetyka
17.11.2017 17:36

PSE wybudują linię 2 x 400 kV pomiędzy aglom. warszawską a Siedlcami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wybudują linię elektroenergetyczną 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, poinformowała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na połowę 2018 roku. Zakończenie inwestycji przewidziano w harmonogramie na 2020 rok.

"Linia 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym - będzie służyła milionom Polaków potrzebujących stałego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu do energii. Dotyczy tych obszarów kraju, w których popyt na energię elektryczną rośnie najszybciej oraz pomaga w przesyle energii tam, gdzie brakuje lokalnych mocy wytwórczych" - powiedział dyrektor zarządzający centralnej jednostki inwestycyjnej Andrzej Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Jednym z ustawowych obowiązków PSE jest zapewnienie pełnej sprawności istniejącej sieci przesyłowej najwyższych napięć. Musimy mieć pewność, że połączenia, jakimi dysponujemy, są zdolne do zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a w konsekwencji - niezawodności dostaw energii do każdego odbiorcy. To wymaga stałego podwyższania jakości istniejących linii 220 i 400 kV oraz budowy nowej infrastruktury uwzględniającej potrzeby KSE" - powiedział także Kaczmarek.

Planowana inwestycja w dużym stopniu determinuje ciągłość dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej, której intensywna rozbudowa znacząco wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, dodano.

PSE podało, że koncepcja trasy linii opracowana przez ekspertów PSE była weryfikowana z jednostkami planistycznymi w poszczególnych gminach, co stanowiło podstawę do korekty przy uwzględnieniu informacji o planowanych kierunkach rozwoju danych obszarów.

"Wszędzie, gdzie było to możliwe technicznie, PSE uwzględniły zgłaszane przez samorządy i mieszkańców uwagi oraz dokonały korekt wariantu inwestorskiego przebiegu trasy linii 400 kV w celu przeprowadzenia jej możliwie jak najdalej od zwartej zabudowy mieszkaniowej. Przebieg linii zaprojektowano głównie na terenach leśnych, rolnych i łąkach" - czytamy dalej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz