Notowania

Przejdź na
energetyka
27.11.2018 17:35

Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Rafako odnotowało 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 7,81 mln zł wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w okresie 3Q 2018 było rozwiązanie rezerwy na przedawnione roszczenie sporne w kwocie blisko 2,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,09 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 456,8 mln zł rok wcześniej.

"Ponad 45-proc. udział w przychodach grupy kapitałowej Rafako w omawianym okresie (tj. 118 mln zł) stanowiły przychody spółki celowej odpowiedzialnej za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. 50% sprzedaży wygenerowana została przez podmiot dominujący - spółkę Rafako. Za pozostałe blisko 5% sprzedaży odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim Rafako Engineering" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (3Q2017), jak również w porównaniu do ubiegłego kwartału br. (2Q2018), Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 43% i 21%. Wynika to przede wszystkim:

  1. ze stopnia zaawansowania prac na Projekcie Jaworzno, co z zgodne z przyjętym harmonogramem tego kontraktu,
  1. oraz niższym poziomem sprzedaży spółki RAFAKO w porównaniu do zaplanowanej, co jest związane z przesunięciem prac na dwóch zagranicznych kontraktach dotyczących budowy bloków energetycznych, tj. na kontrakcie Lombok oraz kontrakcie Wilno (przy czym zaznaczyć należy, że przesunięcia w harmonogramie prac nie były zależne od spółki), podano także.

Rafako podało, że na zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 22,7 mln zł w III kw. br. istotny negatywy wpływ miało obniżenie marży na kontrakcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Enea Wytwarzanie o wartości 289 mln zł, co nastąpiło w związku z zawartym porozumieniem oraz koniecznością zlecenia dodatkowych prac (wpływ na wynik 3Q - minus 8,4 mln zł). Z kolei pozytywny wpływ miało rozwiązanie rezerwy na karę na kontrakcie dotyczącym dostawy elementów kotła fluidalnego o wartości 6,5 mln euro, co mogło nastąpić w związku z uzgodnieniem porozumienia z zamawiającym (wpływ na wynik 3Q - plus 6,4 mln zł).

"W trzecim kwartale bieżącego roku Grupie Rafako udaje się utrzymać trend spadkowy kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 5,7 mln zł i 12,2 mln zł (w sumie blisko 18 mln zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły aż o 23%, z kwoty 23,4 mln zł w 3Q2017 do ok. 18 mln zł w 3Q2018. W porównaniu do ubiegłego kwartału br. koszty te spadły natomiast o blisko 5%" - podano również.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 21,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 883,22 mln zł w porównaniu z 1328,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2 mln zł wobec 20,51 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

Tagi: energetyka, górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz