Notowania

rolimpex
01.12.2004 07:27

Rolimpex przejmie swojego głównego akcjonariusza Provimi Polska

Rolimpex SA zamierza połączyć się ze swoim głównym akcjonariuszem Provimi Polska Holding Sp. z o.o. (PPH). Połączenie ma nastąpić przez przejęcie przez Rolimpex majątku Provimi Polska Holding - podał Rolimpex w komunikacie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku PPH na Rolimpex w zamian za akcje Rolimpeksu, które zostaną przyznane wspólnikom PPH. W wyniku połączenia przestanie istnieć PPH" - podał Rolimpex, który we wtorek podpisał z PPH porozumienie o połączeniu.

W celu połączenia Rolimpex wyemituje 27 mln akcji serii B.

Akcje połączeniowe zostaną przyznane wspólnikom PPH w parytecie jeden udział PPH w zamian za 270 akcji połączeniowych Rolimpeksu. Obejmie je Provimi Holding BV, jedyny udziałowiec przejmowanego PPH.

Po połączeniu nazwa spółki zostanie zmieniona na Provimi- Rolimpex SA.

W dniu połączenia Rolimpex kupi od PPH 12,2 mln akcji własnych, czyli 26,04 proc. kapitału zakładowego. Część tych akcji zostanie sprzedana w ciągu dwóch lat, a pozostałe zostaną umorzone.

Obecnie Provimi Holding Polska ma 61,3 proc. głosów na WZA Rolimpeksu.

"W wyniku połączenia powstanie czołowy podmiot na rynku produkcji pasz przemysłowych i premiksów paszowych pod względem udziału w rynku i szerokości asortymentu" - podał Rolimpex.

Przejęcie PPH ma doprowadzić do zwiększenia rentowności sprzedaży, usprawnienia funkcjonowania grupy kapitałowej Provimi i Rolimpex, dalszego wzrostu efektywności grupy przez obniżkę kosztów jej funkcjonowania.

Przed decyzją o połączeniu Rolimpex i PPH uzyskały rekomendacje działań, które w ciągu trzech lat mają doprowadzić do istotnych synergii kosztowych.

"Przewidywana redukcja kosztów wynika głównie z racjonalizacji działań w zakresie zaopatrzenia surowcowego, logistyki i transportu oraz kosztów wytwarzania, sprzedaży i administracji. Przyjęta do realizacji rekomendacja zakłada uzyskanie oszczędności na poziomie 19 mln zł w skali rocznej docelowo w roku 2007" - podał Rolimpex.

Rolimpex jest jednym z większych holdingów produkcyjno-handlowych w branży rolno-spożywczej w Polsce.

Działalność grupy koncentruje się na produkcji pasz przemysłowych i premiksów paszowych, które pozostaną strategiczną branżą działalności Rolimpeksu, na handlu masowymi towarami rolno-spożywczymi, usługach elewatorowych, produkcji i dystrybucji nasion oraz dystrybucji maszyn rolniczych John Deere.

Zysk netto grupy Rolimpeksu po trzech kwartałach 2004 roku wzrósł do 21,3 mln zł z 14,1 mln zł w analogicznym okresie 2003 roku, a przychody do 935,6 mln zł z 807,5 mln zł.

Tagi: rolimpex, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz