Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
23.05.2018 08:23

Selvita miała 19,96 mln zł zysku netto, 0,82 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Selvita odnotowała 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zysk netto grupy w I kw. 2018 wyniósł 19 894 tys. zł w porównaniu do 5.96 tys. zł zysku netto osiągniętego w I kw. 2017. Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów z działalności operacyjnej ogółem) na poziomie 85% i tym samym wzrost o 63% w stosunku do rentowności netto osiągniętej w kwartale porównawczym roku ubiegłego. Na większy, w porównaniu do zysku operacyjnego, zysk netto wpływ miała dodatnia wycena udziałów posiadanych przez Selvita S.A. w Nodthera Ltd." - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,87 mln zł wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,82 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 8,56 mln zł rok wcześniej.

Stratę na działalności operacyjnej jest efektem intensyfikacji prac badawczych w segmencie innowacyjnym oraz braku komercjalizacji w raportowanym okresie. Zgodnie z przyjętą w 2017 r. strategią Segment Innowacyjny koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów i przygotowaniu ich do komercjalizacji na późniejszych etapach, podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,88 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 14,35 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że przychody netto ze sprzedaży bez uwzględnienia dotacji oraz komercjalizacji projektów R&D wyniosły 17,88 mln zł co dało dynamikę na poziomie 25% w stosunku do I kw. 2017 r.

Przychody wygenerowane przez segment innowacyjny w I kw. 2018 wyniosły 6 978 tys. zł, co oznacza spadek na poziomie 63% w stosunku do I kw. 2017, kiedy to przychody wyniosły 18 890 tys. zł. Segment Usługowy odnotował w I kw. 2018 znaczący wzrost przychodów oraz zdecydowanie wyższą rentowność operacyjną w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za I kw. 2018 wyniosły 13 643 tys. zł, co oznacza istotny wzrost (53%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody wyniosły 8 937 tys. zł. Segment bioinformatyczny osiągnął w I kw. 2018 r. przychody na poziomie 1 950 tys. zł, co oznacza utrzymanie poziomu w stosunku do przychodów osiągniętych w I kw. 2017, które wyniosły 1 991 tys. zł. W I kw. 2018 przychody z tytułu dotacji całej grupy wzrosły o 88% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z 2 818 tys. zł do 5 301 tys. zł, podano także.

"Od kilku lat zakładamy 30 - proc. roczną dynamikę wzrostu segmentu usługowego i dotychczas za każdym razem udawało nam się przebić te zapowiedzi. Systematycznie poprawiamy również rentowność tej części biznesu. W minionym kwartale rentowność operacyjna usług wyniosła 14% wobec 6% w analogicznym okresie rok wcześniej. Spodziewamy się utrzymania dwucyfrowego poziomu również w kolejnych okresach. Jednym z kluczowych czynników wzrostu segmentu mają być wysokomarżowe, obliczone na dłuższe okresy realizacji kontrakty na usługi zintegrowane"- powiedział wiceprezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podał, że decydujący wpływ na wynik Selvity miał w minionym okresie natomiast wyniesiony w III kw. 2016 r. do spółki Nodthera projekt SEL212. W wyniku planowanego podniesienia kapitału w spółce Nodthera, wartość udziałów Selvity wzrosła o 20,8 mln zł.

"W latach 2012-2016 zainwestowaliśmy w projekt SEL212 łącznie ok. 5 mln zł, z czego niemal dwie trzecie pochodziły z grantów. W wyniku przeniesienia praw intelektualnych do spółki Nodthera w III kw. 2016 r. zaraportowaliśmy 5,6 mln zł zysku netto oraz objęliśmy znaczące udziały w nowopowstałym podmiocie. Nodthera została niedawno dokapitalizowana przez inwestorów zewnętrznych kwotą o wartości ok. 42 mln zł, w wyniku czego wartość naszych udziałów wzrosła o niemal 21 mln zł. To doskonały przykład alternatywnego modelu komercjalizacji naszych prac badawczo-rozwojowych, generującego bardzo wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału" - powiedział także Sieczkowski.

Backlog Selvity wynosi 81,8 mln zł wg stanu na 15 maja br.

"Poza wysoką dynamiką wzrostu portfela usług, na uwagę zasługuje portfel dotacji, który jest obecnie większy o 149% r/r - spółka posiada 29,4 mln zł zakontraktowanych na 2018 r. grantów. Na 2018 r. Selvita zapowiada podpisanie kontraktu partneringowego w segmencie innowacyjnym - na projekt rozwijany w ramach Platformy Terapii Celowanych" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 1,88 mln zł wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz