Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Skanska TFI złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Sezam XIX FIZAN

Skanska TFI złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Sezam XIX FIZAN

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skanska TFI) złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad Sezamem XIX Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Koncentracja ma się dokonać poprzez przejęcie przez Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Skanska TFI") kontroli nad Sezam XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Sezam XIX) poprzez przejęcie zarządzania Sezam XIX w drodze umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, w rozumieniu art. 238a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem działalności Skanska TFI jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie tymi funduszami.

Przedmiotem działalności Sezamu XIX jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w lokaty określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i statucie Sezam XIX.

finanse, bankowość
ISB
Czytaj także
Polecane galerie