Notowania

rfk
09.05.2012 16:21

S&P obniża rating dużej spółki budowlanej

Standard and Poor's obniżył rating PBG do B+ z BB-, z możliwością dalszego obniżenia. Rating spółki został umieszczony na liście obserwacyjnej CreditWatch.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Standard and Poor's obniżył rating PBG do B+ z BB-, z możliwością dalszego obniżenia. Rating spółki został umieszczony na liście obserwacyjnej CreditWatch.

_ Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że w dniu 9 maja 2012 roku agencja Standard & Poor's Ratings Services obniżyła długoterminową ocenę ratingową PBG S.A. (long-term corporate credit rating), o przyznaniu której Spółka informowała raportem bieżącym numer 66/2011 z dnia 28 października 2011 roku, z poziomu BB - do poziomu _B+" z sygnalizacją możliwości dalszego pogorszenia oceny sytuacji finansowej z uwagi na spadek poziomu płynności. Ocena ratingowa została również umieszczona na CreditWatch z tendencją negatywną" - napisano w raporcie.

W opinii agencji Standard & Poor's Ratings Services zdolność płynnościowa PBG ulega obecnie spadkowi z uwagi na zbliżający się termin wykupu obligacji krajowych o wartości 375 mln zł, który nadejdzie w 2012 roku, oraz wobec faktu, że spółka jest uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania. Agencja spodziewa się również, że spółka będzie nadal wykazywała ujemny wynik przepływów pieniężnych.

Zdaniem S&P relatywnie późna finalizacja akwizycji Rafako, która nastąpiła w listopadzie 2011 r. spowodowała, że zadłużenie PBG wzrosło w pełnej wartości, a w wynikach spółki ujęte zostały tylko 2 miesiące wyników Rafako. W efekcie wskaźnik skorygowanego zadłużenia do EBITDA wyniósł 4,4x, co negatywnie wpłynęło na ocenę ratingową.

_ S&P spodziewa się, że wskaźniki te znacząco poprawią się w 2012 r. Potwierdza to wskaźnik pro forma skorygowane zadłużenie do EBITDA z uwzględnieniem pełnych wyników RAFAKO za 2011 r., który wynosi 3,5x. _ - napisano w raporcie.

Analitycy S&P umieścili rating PBG na liście obserwacyjnej CreditWatch.

_ Umieszczenie oceny ratingowej na liście obserwacyjnej odzwierciedla ocenę ryzyka związanego z refinansowaniem krótkoterminowego zadłużenia, na jakie narażone jest PBG. Decyzję w sprawie usunięcia PBG z listy obserwacyjnej analitycy S&P podejmą w okresie najbliższych trzech miesięcy. Będzie ona uzależniona od refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji o wartości 375 mln zł z terminem wykupu we wrześniu 2012 r., renegocjacji warunków umów kredytowych oraz utrzymania dostępności linii kredytowych _ - napisano.

_ Ocena ratingowa S&P koncentruje się głównie na bieżącej sytuacji w jakiej znajduje się Grupa PBG. Warto jednak zauważyć, że działania, które prowadzimy mające na celu pozyskanie finansowania z różnych źródeł, tj. kredytu pomostowego, sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością czy plasowaniem emisji obligacji zamiennych na akcje, mogą radykalnie zmienić sytuację, a także i ocenę agencji na co zresztą sama wskazuje _ - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: rfk, pbg, pro, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz