Notowania

giełda
17.11.2017 17:52

Strata netto Airway Medix zmniejszyła się r/r do 0,45 mln zł w III kw. 2017 r.

Airway Medix odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Strata na sprzedaży wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 0 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0 mln zł w porównaniu z 0,03 mln zł rok wcześniej.

"Poziom kosztów operacyjnych w ciągu trzech kwartałów 2017 r. kształtował się na poziomie ok 15% niższym w porównywaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Miało to związek z niższymi kosztami usług obcych (1 194 tys. zł vs 1 328 tys. zł w trzecim kwartale 2016 r.) oraz spadkiem kosztów wynagrodzeń (408 tys. zł vs 544 tys. zł), związanym ze spadkiem niegotówkowego kosztu związanego z opcjami pracowniczymi" - czytamy w raporcie finansowym.

Airway Medix podał także, że w I-III kw. Grupa z sukcesem zakończyła transakcję sprzedaży technologii CSS, jednocześnie kontynuując rozwój innych produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie Grupy.

W liście do akcjonariuszy zarząd spółki napisał, że 3 października 2017 r., czyli już po dniu bilansowym, na konto spółki wpłynęła pierwsza transza płatności z transakcji sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (ang. closed suction catheter airway maintenance system) ("CSS").

"Wartość pierwszej płatności opiewa na równowartość 23 mln zł. Części płatności pierwszej transzy stanowiącej zwrot kwot zatrzymanych przez kupującego, tj. prawie 4,0 mln zł spółka spodziewa się w kwietniu 2019 r. a kolejnych płatnością związanych już z drugą transzą w odpowiednio 2021 i 2022 r. Umowa sprzedaży opiewa na łączną wartość 10,5 mln euro (> 43 mln zł)"- czytamy w liście.

Wpływ pierwszej transzy płatności pozwoli spółce na spłacenie zobowiązań oraz zabezpieczenie finansowe dalszej działalności, w szczególności na monetyzacje kolejnych dwóch urządzeń znajdujących się w portfolio, czytamy dalej. .

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,27 mln zł wobec 2,35 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz