Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

0
Podziel się:

Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka.

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

"Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję animatora na TGE przed ryzykami rynkowymi (m.in. mechanizm 'Fast Market') oraz zachęca do efektywnego animowania poprzez udział w comiesięcznym konkursie na najlepszego animatora (program 'Najlepszy Animator')" - czytamy w komunikacie.

Nowy model animacji skierowany jest do tych uczestników obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora.

"Nowy model animacji stanowi podstawę programu poprawy płynności. Uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem roli animatora rynku prowadzone były podczas wielu konstruktywnych spotkań. W trakcie rozmów skupialiśmy się nie tylko na zaproponowaniu atrakcyjnej oferty komercyjnej dla animatorów, ale przede wszystkim na stworzeniu mechanizmów ograniczających ich ryzyka rynkowe, wynikające z prowadzonej na giełdzie animacji. Animator może dodatkowo liczyć na ograniczający nadmierną dzienną zmienność cen transakcyjnych mechanizm widełek statycznych i dynamicznych oraz możliwość skorzystania ze zwiększonej ilości przyznanych dni urlopu od animacji. Wydaje się, że zamierzony cel został wspólnie osiągnięty i jest wyrazem osiągniętego konsensusu w zasadniczych kwestiach" - powiedział wiceprezes TGE ds. operacyjnych Piotr Listwoń, cytowany w komunikacie.

Nowy Program poprawy płynności, składający się z elementów takich jak "Nowy model animacji" zawierający mechanizm "Fast Market" oraz program "Najlepszy Animator" i pilotażowy program "Maker-Taker", jest odpowiedzią TGE na bieżącą sytuację na Rynku Terminowym Towarowym, oraz potrzebę zwiększenia płynności instrumentów oferowanych przez giełdę, podkreślono.

"Zaproponowany przez TGE nowy model animacji przyniesie wymierne korzyści dla uczestników rynku w postaci m.in. optymalizacji ryzyka rynkowego, uelastycznienia oferty, która zostanie dostosowana do aktywności animatorów oraz możliwości skorzystania z konkurencyjnych rabatów" - wskazał dyrektor biura operacji giełdowych Leszek Prachniak.

Z chwilą uruchomienia nowego modelu umów, oferta TGE w zakresie animowania będzie publiczna, także pod kątem wszelkich szczegółowych parametrów produktów giełdowych, w tym maksymalnych spreadów oraz wysokości obniżek opłat transakcyjnych. Każdy z członków giełdy będzie podpisywał umowę na animowanie danego produktu na identycznych warunkach. Podmiot pełniący funkcję animatora, w zależności od wpływu na obrót, będzie otrzymywał obniżkę opłat transakcyjnych dla produktów animowanych w wysokości 50%, 75%, a w przypadku zamknięcia otwartej w danym miesiącu pozycji aż do 97,5%, co przy obecnej opłacie 0,04 zł/MWh stanowi obniżkę do 0,001 zł/MWh, wyjaśniono.

Mechanizm "Fast Market" jest rozwiązaniem przewidzianym w ramach umów z animatorami. Charakteryzuje się on możliwością rozszerzenia maksymalnych spreadów wszystkich animatorów działających na danym instrumencie na czas do końca danej sesji, pod warunkiem, że wystąpiła na niej znaczna zmienność cenowa. W takiej sytuacji maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie.

Program "Najlepszy Animator" ma natomiast na celu zachęcenie uczestników rynku do zwiększenia aktywności w zakresie animowania rynku. Podstawowym jego założeniem jest prowadzenie dla każdego miesiąca kalendarzowego rankingu najlepszych animatorów w zakresie kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz. Program przewiduje premiowanie najlepszych wyników poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej wysokości 20 000 zł miesięcznie. Program łączy się z obniżką opłat związaną z pełnieniem funkcji animatora rynku.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

energetyka
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)