Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
30.10.2018 13:48

Torpol miał wstępnie 4,7 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r.

Torpol miał 970,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,7 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r. wobec odpowiednio 381,6 mln zł i 13,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku]:

- przychody ze sprzedaży: 970,2 mln zł [381,6 mln zł],

- zysk brutto ze sprzedaży: 33,4 mln zł [7,1 mln zł],

- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 11,2 mln zł [ -11,7 mln zł],

- zysk (strata) netto: 4,7 mln zł [-13,3 mln zł]" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Torpol miał 5,8 mln zł straty netto wobec 4,9 mln zł straty rok wcześniej.

"Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miała sytuacja spółki zależnej emitenta Torpol Norge AS oraz wynikające z niej dokonane operacje księgowe" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Torpol informuje, że oczyszczone ze zdarzeń dotyczących aktywów norweskich w II i III kwartale br. (ze względu na ich jednorazowy charakter) jednostkowe wyniki finansowe spółki wykazywałyby dodatnie wartości na każdym poziomie zyskowności, w szczególności:

- zysk ze sprzedaży brutto w wysokości 46,3 mln zł,

- zysk z działalności operacyjnej na poziomie 30 mln zł oraz

- zysk netto w wysokości 24,3 mln zł, podano także.

Torpol wyjaśnił też, że w związku z zakończeniem w dniu 30 października 2018 roku procesu analizy aktualnej sytuacji spółki zależnej Torpol Norge AS oraz weryfikacji potencjału odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim, przeprowadzonym w toku prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku, w tym samym dniu podjęta została decyzja o dokonaniu niepieniężnej operacji księgowej obejmującej odpis aktualizujący dotyczący wartości zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej przez emitenta do Torpol Norge w wysokości 9,5 mln NOK, co stanowi równowartość ok. 4,28 mln zł (według stanu na dzień 30 września 2018 roku).

Powyższa operacja księgowa zostanie ujęta w ww. kwocie w kwartalnej informacji finansowej za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku i nie będzie miała wpływu na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ten okres. Dokonana operacja nie wpływa w istotny sposób na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz jej grupy, podano także.

Decyzja odnośnie dokonania ww. operacji księgowych została podjęta w związku finansowaniem działalności Torpol Norge w trzecim kwartale br. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Torpol analizuje scenariusze zakończenia działalności przez Torpol Norge, jak również potencjalnego zaangażowania finansowego w Torpol Norge ze strony ewentualnego inwestora branżowego, natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego żadne decyzje, co wyboru optymalnego scenariusza, nie zostały podjęte.

Ostateczne wyniki finansowe za analizowany okres zostaną opublikowane 21 listopada 2018 r., podsumowano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz