Notowania

budownictwo
14.03.2018 08:58

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

Torpol podjął uchwałę w sprawie utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 11,36 mln zł w związku z przeprowadzonymi testami, a także analizą odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim, podała spółka. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Odpisy aktualizujące związane są z następującymi aktywami:

- odpis dotyczący wartości udziałów w Torpol Norge AS o wartości 4,74 mln zł,

- odpis na należności od Torpol Norge AS o wartości 3,18 mln zł,

- odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej w oddziale Torpol Norge NUF o wartości 3,44 mln zł, podano.

"Decyzja odnośnie utworzenia ww. odpisów została podjęta pomimo wykazania adekwatności wartości bilansowych udziałów i pozostałych aktywów w ramach przeprowadzonych testów i analiz. Jednakże przy podejmowaniu decyzji emitent kierował się przede wszystkim ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi spółki zależnej Torpol Norge AS, jak również brakiem na chwilę podjęcia decyzji istotnej kontraktacji w tejże spółce. Ponadto emitent informuje, iż założenia przyjęte przy teście na utratę wartości udziałów zostały oparte na istniejących dokumentach stworzonych przez norweskich inwestorów, w szczególności na Narodowym Planie Transportowym 2018-2030, który stwarza możliwość skorygowania odpisu w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Powyższe odpisy zostaną ujęte w ww. kwocie w sprawozdaniu jednostkowym za 2017 rok. Odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej wpłynie jednocześnie na skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za rok 2017, podano także.

"Zarząd spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Torpol pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanych odpisów" - podsumowano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz