Notowania

peo
05.06.2012 18:51

Upadłość PBG. Dwa fundusze przeszacowały aktywa

Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI przeszacowały swoje aktywa w związku z możliwością upadłości układowej grupy PBG.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI przeszacowały swoje aktywa w związku z możliwością upadłości układowej grupy PBG.

Oba fundusze należą do tych towarzystw inwestycyjnych, które w swoich portfelach mają obligacje wyemitowane przez PBG.

Z szacunków firmy Analizy Online wynika, że 32 fundusze inwestycyjne mogą ponieść straty w związku z ogłoszeniem upadłości układowej przez spółkę PBG. Tyle bowiem funduszy zainwestowało łącznie ponad 500 mln zł w obligacje tej spółki.

Grupa PBG złożyła w poniedziałek wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wierzycielom zaproponowała m.in. redukcję części zadłużenia. W przypadku wierzytelności w kwocie przekraczającej 1 mln zł redukcja miałaby sięgnąć 31 proc.

Pioneer Pekao TFI podał, że przeszacowanie wartości posiadanych obligacji oparte jest o wariant ostrożny, zakładający maksymalną redukcję zadłużenia zaproponowaną przez zarząd PBG.

Z kolei Union Investment TFI poinformował, że po konsultacjach z audytorem i bankiem depozytariuszem podjęło decyzję o przeszacowaniu wartości posiadanych papierów spółki PBG adekwatnie do bieżącej oceny sytuacji.

"W wycenie dokonaliśmy konserwatywnego przeszacowania aktywów, uwzględniając zarówno propozycje spółki odnośnie spłaty należności wierzycielom, jak i możliwe ryzyka" - powiedział Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI, cytowany w komunikacie.

Pioneer Pekao TFI nie podał jeszcze skali przeszacowania aktywów. Z kolei jednostki uczestnictwa UniWIBID (PLN) straciły w wyniku przeszacowania 2,71 proc., UniKorona Pieniężny (PLN) 2,34 proc., a UniBezpieczna Alokacja (PLN) 1,94 proc.

Mimo przeszacowania aktywów w związku z upadłością PBG zarząd Union Investment TFI ocenia, że na koniec roku stopy zwrotu z funduszy powinny być dodatnie.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: peo, pbg, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz