Notowania

budownictwo
23.10.2018 08:27

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

VD Invest, spółka zależna Vantage Development, zawarła z IKI Poland (kupujący) przedwstępną warunkową umowę dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na nim budynku biurowo-usługowego Delta 44 położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Ponadto w dniu 22 października 2018 roku spółka zależna emitenta - IPD Południe Sp. z o.o. zawarła z kupującym przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 6,4% udziału w lokalu użytkowym stanowiącym garaż za cenę 0,3 mln zł netto. Umowa przyrzeczona sprzedaży udziału miejsc parkingowych zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkiem rozwiązania umowy najmu miejsc parkingowych zawartej pomiędzy sprzedającym 1 a sprzedającym 2 oraz wpłacenia przez kupującego do depozytu notarialnego pełnej ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również.

Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów budynku do rejestru budynków, spełnienia się warunków wynikających z umowy przedwstępnej udziału miejsc parkingowych oraz wpłacenia przez kupującego do depozytu notarialnego pełnej ceny sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o kwotę potrąceń i powiększonej o podatek VAT. Po ww. terminie umowa przedwstępna wygaśnie, wskazano także.

"Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości oraz udziału miejsc parkingowych zostały zawarte w wyniku negocjacji prowadzonych na podstawie zawartego w dniu 9 sierpnia 2018 roku z M7 Czech Republic s.r.o. listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z listem intencyjnym, M7 miało prawo wskazać spółkę portfelową jako nabywcę nieruchomości, w wyniku czego jako stronę ww. umów wskazano kupującego. List intencyjny zakładał prowadzenie negocjacji i due dilligence oraz gwarantował M7 wyłączność na prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy przedwstępnej przez okres 8 tygodni, z możliwością przedłużenia o kolejne 4 tygodnie w przypadku kontynuowania transakcji, przy czym charakter zawartego listu intencyjnego nie był wiążący" - podsumowano.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz