Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Vantage zlecił wykonawstwo IX etapu Promenad Wrocławskich za 25,1 mln zł netto

Vantage zlecił wykonawstwo IX etapu Promenad Wrocławskich za 25,1 mln zł netto

Promenady IX VD, spółka zależna Vantage Development, realizująca inwestycję mieszkaniową Promenady Wrocławskie etap IX zawarła z firmą Tom - Instal umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 25,1 mln złotych netto, podał Vantage. 

"Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej na użytkowanie. Zakłada się, że inwestycja obejmować będzie 126 mieszkań i 7 lokali usługowych. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 60 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 8 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 

W przypadku, gdy zamawiający nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w powyższym terminie, umowa wygasa z upływem 8 września 2018 roku, a wykonawcy nie przysługują: prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze, podano również.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

 

budownictwo, nieruchomości
ISB
Czytaj także
Polecane galerie