Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
opt
07.02.2008 11:59

Właściciel Zatry domaga się 3,9 mln zł zapłaty od Optimusa

Właściciel spółki Zatra Michał Dębski skierował do Optimusa pismo zawierające wezwanie do zapłaty kwoty 3,90 mln zł tytułem uiszczenia ceny za 54.000 akcji spółki Zatra

Podziel się
Dodaj komentarz

Właściciel spółki Zatra Michał Dębski skierował do Optimusa pismo zawierające wezwanie do zapłaty kwoty 3,90 mln zł tytułem uiszczenia ceny za 54.000 akcji spółki Zatra nabytych przez spółkę od Dębskiego na podstawie umowy sprzedaży z 7 czerwca 2006 roku.

- _ Zdaniem M. Dębskiego w dniu 14 czerwca 2006 r., w związku z objęciem przez niego 3.900.000 akcji serii D spółki, strony dokonały rozliczenia wzajemnych, wymagalnych należności poprzez umowne potrącenie w dniu 14 czerwca 2006 r. kwoty 3.900.000 zł należnej emitentowi jako zapłata ceny za nabyte akcje spółki Zatra SA i kwoty, jaką M. Dębski zobowiązany był wnieść do spółki tytułem wpłat za obejmowane 3.900.000 akcji nowej emisji serii D spółki _ - podała spółka.

Wskutek postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z 27 czerwca ub. r. wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.900.000 zł w drodze emisji akcji serii D został wykreślony, a tym samym skutki tego podwyższenia zostały zniesione.

- _ W związku z powyższym, zdaniem M. Dębskiego, odpadła przyczyna świadczenia na rzecz spółki kwoty 3.900.000 zł jako zapłaty za objęcie akcji serii D spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, a w konsekwencji umowne potrącenie wierzytelności dokonane w dniu 14 czerwca 2006 r. nie spowodowało umorzenia wierzytelności jaką M. Dębski miał w stosunku do spółki z tytułu zapłaty przez emitenta ceny nabycia 54.000 akcji spółki Zatra SA _ - dodała spółka.

Optimus oświadczył, że nie popiera tych roszczeń.- _ Po dokonaniu analizy całokształtu uwarunkowań prawnych dotyczących zgłoszonego roszczenia, spółka zdecyduje o podjęciu dalszych przewidzianych prawem kroków z nim związanych _ - poinformowała spółka.

Właściciel Zatry Michał Dębski w wyniku emisji akcji serii D w lipcu 2006 roku objął 30-proc. pakiet walorów Optimusa. W zamian za akcje Optimusa Dębski przekazał 45-proc. udział w swojej firmie. Kilka miesięcy temu sąd unieważnił emisję akcji serii D. Dębski uważa, że w związku z tym powstało jego roszczenie wobec Optimusa. Jeszcze kilka dni temu Optimus deklarował, że nadal jest udziałowcem Zatry i uwzględnia jej wyniki w swoim sprawozdaniu finansowym.

W sądzie jest jeszcze jeden wniosek o upadłość Optimusa, złożony przez obecny zarząd 22 stycznia br. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, zarząd deklarował, że podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej spółki, w szczególności w zakresie planowanej emisji akcji serii C1 z prawem poboru.

Wniosek ten został złożony m.in. w związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 21 października 2007 roku w sprawie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości i wynika ze spełnienia się przesłanek, które na gruncie art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003, nr 60 poz. 535 z późn. zm.) obligują zarząd spółki do podjęcia takich czynności.

W odrębnym komunikacie w czwartek Optimus podał, że otrzymał zarządzenie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

- _ W uzasadnieniu powyższego zarządzenia sąd stwierdził, iż wniosek spółki nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Wniosek zwrócono na podstawie art. 28 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Spółka uznaje stanowisko sądu za zasadne. Spółka niezwłocznie uzupełni braki formalne wskazane przez sąd i złoży nowy wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu _ - podała spółka.

Narastająco w I-IV kw. 2007 roku grupa Optimusa miała 18,11 mln zł straty wobec 12,60 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 98,49 mln zł wobec 139,18 mln zł.

Tagi: opt, optimus, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz