Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZE PAK 'zmuszony do trudnych decyzji' ws. restrukturyzacji i optymalizacji

0
Podziel się
ZE PAK 'zmuszony do trudnych decyzji' ws. restrukturyzacji i optymalizacji
bEgwaliZ

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK)
, w obecnych warunkach rynkowych, jest zmuszony do natychmiastowego podjęcia trudnych, ale koniecznych decyzji w sprawie restrukturyzacji i optymalizacji kosztów działalności, co ma pozwolić na dalsze, opłacalne funkcjonowanie grupy, poinformował prezes Wojciech Piskorz.

,,W obecnych warunkach zarząd ZE PAK zmuszony jest do natychmiastowego podjęcia trudnych, ale koniecznych decyzji w sprawie restrukturyzacji spółki i optymalizacji kosztów jej działalności. Ma to pozwolić na dalsze, opłacalne funkcjonowanie grupy kapitałowej ZE PAK z korzyścią dla pracowników, regionu i akcjonariuszy spółki" - powiedział Piskorz, cytowany w oświadczeniu.

Wśród działań podejmowanych przez zarząd jest m. in. szukanie oszczędności we wszystkich elementach działalności firmy, np. poprzez czasowe zawieszenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy czy obniżanie kosztów produkcji, jak również szukanie rozwiązań mogących przynieść dodatkowe przychody (np. poprzez sprzedaż niektórych spółek zależnych).

bEgwaljb

,,Nie jest jednak prawdą, że chcemy obniżyć pracownikom ich wynagrodzenia o połowę - jak donosiły media... Zarząd będzie starał się ochronić przed skutkami restrukturyzacji pracowników najmniej zarabiających. Przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK powinni mieć świadomość, że wszystkie działania podejmowane przez zarząd ZE PAK. związane są z niezwykle trudnym okresem i złymi prognozami dla energetyki na najbliższy okres" - dodał prezes ZE PAK.

Podkreślił, że począwszy od 1999 roku, w ramach strategii spółki, na rozbudowę i modernizację aktywów produkcyjnych ZE PAK przeznaczono ponad 4,5 mld zł. W tym czasie zrealizowano m. in.:

- budowę bloku energetycznego o mocy 464 MW w Elektrowni Pątnów II,

- szereg inwestycji modernizacyjnych w Elektrowni Pątnów I (np. budowę instalacji odsiarczania spalin, inwestycje zwiększające moc i sprawność dwóch bloków, budowę instalacji NOX),

bEgwaljh

- modernizację Elektrowni Konin, w ramach której oddano do eksploatacji blok energetyczny opalany biomasą o mocy 55 MWe wraz z infrastruktura towarzyszącą.

,,Zwracamy również uwagę, że w roku 2015, pomimo trwających trudności, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy zarządem ZE PAK oraz związkami zawodowymi, wypłacono pracownikom ZE PAK ponad 15 mln zł w formie jednorazowych wypłat w zamian za rezygnację z nagród jubileuszowych w przyszłości. Dodać należy, że średnie wynagrodzenie w ZE PAK w 2014 roku wynosiło 6 368 zł, znacznie przekraczając krajowe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) podawane przez GUS w listopadzie 2015 r." - wskazał prezes.

Jak podkreślił, kryzys panujący na polskim rynku energii elektrycznej, który dotknął przede wszystkim sektor wytwórców energii, w ostatnim roku pogłębił się i ma poważny wpływ na wyniki finansowe ZE PAK. Sytuacja ta jest wynikiem braku długoterminowej polityki państwa wspierającej energetykę konwencjonalną. Negatywnym elementem tej polityki jest utrzymująca się od dłuższego czasu niska cena energii elektrycznej na poziomie, który nie zawsze pozwala na pokrycie pełnych kosztów jej produkcji. Jeszcze dwa - trzy lata temu ceny energii elektrycznej kształtowały się na poziomie bliskim 200 PLN/MWh, dziś natomiast cena z dostawą energii w 2016 roku to około 165 PLN/MWh, a na 2017 rok 161 PLN/MWh, wymienił Piskorz w swoim oświadczeniu.

,,Do pogłębienia się kryzysu w znacznym stopniu przyczynia się również wzrost cen uprawnień emisji CO2. Ceny te urosły z poziomu 6 euro/tonę w 2014 roku do ponad 8,5 euro/tonę obecnie i według prognoz mogą dalej wzrastać. Niskie ceny za energię i wciąż rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują pogorszenie sytuacji finansowej spółki. Mimo tej trudnej, kryzysowej sytuacji priorytetem obecnego zarządu spółki jest kontynuacja rozsądnej i przemyślanej polityki finansowej, realizacja możliwie najkorzystniejszej dla PAK-u strategii działania oraz niedopuszczenie do nieuzasadnionej utraty miejsc pracy" - podsumował prezes ZE PAK.

bEgwalji

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

bEgwaljC
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)