Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
chemia
11.04.2017 15:09

ZM Ropczyce będą kompleksowo obsługiwać inwestycje pod klucz wg nowej strategii

Podziel się
Dodaj komentarz

ZM Ropczyce z producenta materiałów ogniotrwałych przekształcą się w ciągu 3 lat w grupę produkcyjno-inżynieryjną, zdolną do kompleksowej obsługi inwestycji pod klucz, poinformowała spółka, przedstawiając nową strategię. Zaktualizowany plan rozwoju zakłada dywersyfikację na czterech poziomach: produktowym, branżowym, geograficznym oraz inżynieringowym, podano także.

"Zatwierdzając jednomyślnie strategię spółki na lata 2017-2020, rada nadzorcza zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia niezakłóconej i konsekwentnej jej realizacji oraz na kluczową rolę aktualnych członków zarządu, uznając za stosowne i zasadne oraz zgodne z interesem spółki podjęcie w trybie art. 369 par 1 KSH działań zmierzających do zapewnienia efektywnego funkcjonowania zarządu spółki w całym okresie obowiązywania strategii" - czytamy w komunikacie.

Głównym założeniem przyjętej strategii, jest rozwój ZM Ropczyce w obliczu zachodzących zmian na rynku materiałów ogniotrwałych, a także podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa oraz dywersyfikacja na czterech poziomach: produktowym, branżowym, geograficznym oraz inżynieringowym (strategia 4D), podano także.

"Jesteśmy przekonani, że realizacja przedstawionych przez nas i przyjętych przez naszą radę nadzorczą strategicznych kierunków rozwoju na najbliższe lata pozwoli uzyskać trwały wzrost sprzedaży i wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości fundamentalnej oraz kapitalizacji naszej spółki na giełdzie. Jednocześnie też pozwoli na konsekwentną realizację przez nas przyjętej polityki dywidendy, w tym również na jej modyfikacje w kierunku zwiększania wartości dywidendy dla naszych akcjonariuszy. Na tle małych i średnich firm konkurencyjnych będziemy posiadać komplementarną ofertę produktowo-usługową wyróżniającą nas w tej grupie dostawców, która charakteryzować się będzie wysoką wartością dodaną zarówno pod względem jakości proponowanych technologii jak też poziomu usług eksperckich" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Dzięki nowej strategii spółka będzie postrzegana wśród dotychczasowych i nowych klientów jako tzw. zaufany dostawca - rozwiązujący problemy, a co ważniejsze - biorący odpowiedzialność za wdrożone rozwiązania produktowe i technologiczne, podkreślono w komunikacie.

"Nasza oferta usług badawczo-projektowych i inżynieringowych, inicjująca najbardziej złożone, ale również najbardziej rentowne projekty sprzedażowe, będzie dla nas 'kołem zamachowym' rozwoju działalności na coraz większą skalę. W tym celu zakładamy realizację II etapu inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe o wartości ok. 9 mln zł, umożliwiającej rozwój usług inżynieringowych (projektowanie, montaż, instalacja i profesjonalny serwis)" - dodał Siwiec.

W ramach dywersyfikacji geograficznej Ropczyce zakładają dalszy rozwój sprzedaży eksportowej na takich kierunkach, jak: kraje byłej WNP, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa i Azja, co przełoży się na systematyczny wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów ze sprzedaży, podano także.

"Przyjęliśmy ambitny cel zwiększenie skali dostaw dla naszych klientów w ramach tzw. umów ramowych z obecnych 30% do ok. 50%, co przełoży się na gwarancję zamówień w dłuższym okresie czasu oraz na znaczne zwiększenie przewidywalności i bezpieczeństwa funkcjonowania. Chcemy uzyskać również podwojenie udziału w strukturze naszych przychodów dostaw realizowanych w ramach projektów remontowych w takich branżach, jak przemysł cementowo-wapienniczy, hutnictwo metali nieżelaznych czy hutnictwo żelaza i stali. Docelowo powinno to być ok. 15%. Liczymy również, że działania zaplanowane na najbliższe trzy lata umożliwią nam osiągnięcie do 10% przychodów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych u klientów. Realizacja tych celów pozwoli na znacznie większą niż do tej pory optymalizację w zakresie planowania, a co za tym idzie również obniżkę kosztów i dalsze podnoszenie rentowności" - dodał prezes.

ZM Ropczyce zakładają również realizację połączenia ze spółka zależną ZM Service, które umożliwi pełną integrację w ramach istniejącej infrastruktury informacyjnej oraz dalszą optymalizację wykorzystania majątku spółki m.in. poprzez zadania realizowane przez spółkę zależną ZM Nieruchomości Sp. z o.o. oraz współpracę z administracją samorządową, podsumowano.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz