Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZUE rozwiązało 9 mln zł z rezerwy na Franowo, wpłynie to na wynik 2016 r.

0
Podziel się
ZUE rozwiązało 9 mln zł z rezerwy na Franowo, wpłynie to na wynik 2016 r.
bEqTQqKZ

ZUE zdecydowało o częściowym rozwiązaniu rezerwy utworzonej na ryzyka rozliczenia kontraktu na budowę zajezdni Franowo w Poznaniu w kwocie 9 mln zł, podało ZUE. Czynność ta będzie miała pozytywny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2016 r.

"W związku z prowadzeniem procesu weryfikacji stanu rezerw dotyczących realizacji kontraktów budowlanych na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych za 2016 r., [...] podjęta została decyzja o częściowym rozwiązaniu rezerwy utworzonej na ryzyka rozliczenia kontraktu na wykonanie zadania pn. 'Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu' realizowanego na podstawie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

ZUE przypomina, iż kontrakt był realizowany w konsorcjum z Elektrobudową. 1 grudnia 2016 r. ZUE zawarło z Elektrobudową ugodę, na podstawie której strony w sposób polubowny i definitywny zakończyły wszystkie spory, powstałe w związku z realizacją kontraktu. Na podstawie ugody spółki zobowiązały się do współdziałania celem zakończenia spornych kwestii z zamawiającym i ostatecznego rozliczenia kontraktu.

bEqTQqLb

ZUE podjęło decyzję o częściowym rozwiązaniu rezerwy, tj. w kwocie 9 mln zł, w szczególności mając na uwadze wskazaną powyżej okoliczność zawarcia ugody. Pozostała część rezerwy po jej częściowych rozwiązaniu jest w ocenie spółki adekwatna do potencjalnych ryzyk po stronie ZUE, związanych z ostatecznym rozliczeniem kontraktu, podano również.

Częściowe rozwiązanie rezerwy będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki oraz Grupy ZUE i znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za rok 2016, podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

bEqTQqLC
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)