Notowania

giełda
30.11.2017 08:39

Zysk netto Famuru spadł r/r do 10,8 mln zł w III kw. 2017 r.

Famur odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny w III kw. wyniósł 14,43 mln zł wobec 17,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 430,4 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 225,79 mln zł rok wcześniej.

"Famur konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą o racjonalną politykę finansową, dywersyfikację źródeł przychodów, zwiększanie zaangażowania zagranicznego i projekt konsolidacji krajowej branży okołogórniczej. Poziom zrealizowanych przychodów oraz istotny wzrost udziału eksportu pokazują, że to dobry kierunek, który gwarantuje nam dalszy rozwój, zwłaszcza, że możemy obecnie obserwować znaczne ożywienie w sektorze wydobywczym, i to zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych. Poprawie koniunktury towarzyszy dynamiczny wzrost kosztów wytworzenia, który w głównej mierze związany był ze wzrostem cen stali, presją płacową oraz rosnącymi kosztami kooperacji, z której spółka, w związku z reorganizacją zakładów produkcyjnych KOPEX i FAMUR, musiała w znacznym stopniu korzystać. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych wynikach, gdyż ze względu na ważność ofert, wynoszącą średnio sześć miesięcy, w trzecim kwartale br. nie mieliśmy możliwości aktualizacji ofert złożonych wcześniej naszym Klientom. Składane przez
nas obecnie oferty zawierają już ceny dostosowane do zmiany warunków rynkowych" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

"Naszym głównym celem jest rozwój działalności zagranicznej. Jesteśmy w tym konsekwentni i od kilku lat notujemy wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem. Dzisiaj wynosi on 42%, ale planujemy, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat obroty krajowe i zagraniczne zrównały się. Z kolei w perspektywie długoterminowej, obejmującej najbliższe 7-8 lat, chcemy odwrócić dzisiejsze proporcje. W tym celu zamierzamy wykorzystać aktywa połączonych części maszynowych Famur oraz Kopex do budowy narodowego czempiona, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi potentatami rynku" - powiedział także prezes.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 62,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 966,39 mln zł w porównaniu z 724,92 mln zł rok wcześniej.

"W okresie III kwartałów 2017 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 966 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 33% (241 mln zł) w stosunku po porównywalnego okresu 2016 r. Na przychody Grupy Famur w III kwartale 2017 r. - poza wykonywaniem umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych - miały wpływ m.in. produkcja kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek rosyjski oraz turecki, realizacja kontraktu na obudowy zmechanizowane dla JSW S.A. Wzrost przychodów wynikał również ze skonsolidowania przychodów Grupy Kopex za III kwartał 2017 r. Ponieważ nabycie Grupy Kopex miało miejsce 27.06.2017 r., w załączonym rachunku wyników skonsolidowano wyłącznie wyniki Grupy Kopex zrealizowane w trzecim kwartale b.r. Wyniki za I półrocze 2017 r. nie zostały ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Famur" - czytamy w raporcie.

Grupa Famur po 9 miesiącach 2017 roku odnotowała ponad 222 mln zł skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży, co dawało 23% rentowności, w porównaniu z rentownością brutto ze sprzedaży 24,7% osiągniętą po 9 miesiącach 2016 roku, w którym skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179 mln zł, podano także.

"Zysk z działalności operacyjnej grupy po 9 miesiącach 2017 r. wyniósł 79 mln zł, wobec 82 zł mln w okresie 9 miesięcy 2016 r. Rentowność operacyjna na poziomie 8,2% osiągnięta po III kwartałach 2017 r. była niższa niż w analogicznym okresie 2016 r. kiedy wyniosła 11,2%. Spadek rentowności wiązał się głównie z ujemnym wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej, wyższymi kosztami kooperacji związanymi z presją płacową na rynku usług oraz rosnącymi cenami surowców, w tym głównie stali" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 51,81 mln zł wobec 44,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz