Notowania

chemia
05.04.2018 18:13

Zysk netto Polwax spadł r/r do 17,21 mln zł w 2017 r.

Polwax odnotował 17,21 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

We wcześniejszym raporcie Polwax podał, powołując się na wstępne dane, że zanotował 283,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 17,2 mln zł zysku netto w 2017 r.

Zysk operacyjny wyniósł 22,2 mln zł wobec 26,39 mln zł zysku rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wynik operacyjny w 2017 roku miało zdarzenie jednorazowe - dezinwestycja, likwidacja majątku trwałego. Zdarzenie to miało negatywny, jednorazowy wpływ na wynik finansowy spółki w 2017 roku poprzez utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych w wysokości 1 367,8 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. wobec 294,61 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszą pozycję w strukturze przychodów w 2017 roku stanowiły wyroby do produkcji zniczy i świec (52%). Sprzedaż wyrobów Zakładu Zniczy i Świec w osiągniętych w 2017 roku przychodach stanowiła 21%. Przychody ze sprzedaży w pozostałych grupach produktów, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz usług stanowiły 27% przychodów ogółem w 2017 r." - czytamy także.

Łączne koszty działalności (koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu) w 2017 roku wyniosły 260,54 mln zł i były niższe o 3% w skali roku.

W 2017 roku wskaźniki rentowności brutto i netto osiągnęły poziom nieznacznie niższy niż w 2016 r. (odpowiednio 7,5% i 6,1% - 2017 rok, 8,8% i 7,1% - 2016 rok). Rentowność aktywów (ROA) i rentowność kapitałów własnych (ROE) w 2017 roku wynosiły odpowiednio 10,1% i 16,5%, podał także Polwax.

W 2017 r. spółka poniosła wydatki na inwestycje w łącznej kwocie 29,95 mln zł. Największą część tej sumy stanowiły wydatki związane z budową instalacji odolejania rozpuszczalnikowego ("Future") wysokości 25,31 mln zł.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz