Notowania

budownictwo
17.11.2017 18:23

Zysk netto Projprzemu wzrósł r/r do 4,08 mln zł w III kw. 2017 r.

Projprzem odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4,7 mln zł wpłynęły głównie zysk ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakład w Sępólnie Krajeńskim i efekt transakcji leasingu zwrotnego, pozostał koszty operacyjne w wysokości 1,1 mln zł zostały ukształtowane głównie przez stratę ze zbycia aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności, refaktury. Pomimo osiągniętej straty na działalności finansowej w kwocie 0,9 mln zł grupa osiągnęła zysk brutto w wysokości 6,6 mln zł i zysk netto 4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Projprzem odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4,7 mln zł wpłynęły głównie zysk ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakład w Sępólnie Krajeńskim i efekt transakcji leasingu zwrotnego, pozostał koszty operacyjne w wysokości 1,1 mln zł zostały ukształtowane głównie przez stratę ze zbycia aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności, refaktury. Pomimo osiągniętej straty na działalności finansowej w kwocie 0,9 mln zł grupa osiągnęła zysk brutto w wysokości 6,6 mln zł i zysk netto 4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,99 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,29 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 32,91 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów Grupy aż o 58% w porównaniu z 9 miesiącami 2016 roku wpływ miał:
- wzrost przychodów ze sprzedaży konstrukcji stalowych o 30 mln zł (wzrost o 162%), w części wynikający z objęcia w bieżącym roku od 01.04.2017r. konsolidacją Makrum Project Management
- wzrost przychodów ze sprzedaży systemów przeładunkowych o 9,8 mln zł (wzrost o 15%),
- wzrost przychodów segmentu budownictwa przemysłowego o 11 mln zł (blisko 10-krotny wzrost)" - wymieniono w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 138,38 mln zł w porównaniu z 87,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 6 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Projprzem realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz