Notowania

finanse
17.05.2017 08:27

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 940 mln zł w I kw. 2017 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

PZU odnotowało 940 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 492 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa odnotowała w tym okresie wzrost składki przypisanej brutto o 20,1% r/r do rekordowych 5,768 mld zł.

"Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,007 mld w I kw. 2017 zł wobec 559 mln w I kw. 2016 roku, co oznacza prawie dwukrotny wzrost rok do roku. Zysk netto jednostki dominującej osiągnął wartość 940 mln zł, a uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) 27,9%. Jednocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych) obniżył się o 1,1 pkt proc. r/r do poziomu 7,1%" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 259 mln zł wobec 716 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 5 768 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 4 801 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku osiągnęliśmy najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii Grupy PZU, która wyniosła 5,8 mld złotych. Także z wynikowego punktu widzenia nigdy nie mieliśmy tak mocnego otwarcia roku - zysk netto Grupy PZU wyniósł ponad 1 mld zł. Najbardziej dumni jesteśmy ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy o ponad 800 tys. więcej czynnych polis r/r w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki inwestycyjne w portfelu głównym, które są dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku. W konkurencyjnym otoczeniu Grupa PZU stale zwiększa atrakcyjność oferowanych produktów i generuje rosnącą wartość dla klienta" - powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

"W I kw. 2017 roku Grupa PZU zebrała 5 768 mln zł składki brutto, czyli o 20,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to wynikiem wyższej o 488 mln zł sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego oraz o 113 mln zł składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń. O 162 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. Wzrost sprzedaży zanotowały również wszystkie spółki w krajach bałtyckich. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych łącznie +14,4%, w ubezpieczeniach na życie +27,3%" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 343 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kw. 2017 roku miały w szczególności:

o wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmentach klienta masowego i korporacyjnego oraz w ubezpieczeniach indywidualnych (w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym);

o wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych - w analogicznym okresie ubiegłego roku wystąpienie licznych szkód powodowanych przez naturę (negatywne skutki przezimowań) oraz poprawa rentowności portfela ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego mimo odczuwalnych skutków silnej konkurencji cenowej w ostatnich latach;

o dalsza poprawa efektywności kosztowej - spadek wskaźnika kosztów administracyjnych w Polsce o 1,1 pkt proc.;

o wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na GPW" - czytamy w komunikacie.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

o niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych;

o spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem liczby zgonów, podano także.

W I kw. 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 3 710 mln zł, tj. wzrosła o 21% r/r.

"Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń korporacyjnych, zwiększenia rezerw przede wszystkim dla indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz w mniejszym stopniu PPE i IKE oferowanych w sieci własnej, wzrost w stosunku do ubiegłego roku liczby zgonów w ubezpieczeniach ochronnych oraz niższy poziom szkód w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych (w analogicznym okresie 2016 roku wystąpiły liczne szkody powodowane siłami natury)" - wyjaśnił ubezpieczyciel.

W I kw. 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 674 mln zł, co oznacza wzrost o 58,4% r/r.

"Wyższy wynik to przede wszystkim efekt poprawy wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW. Odnotowano również pozytywny efekt względem analogicznego okresu poprzedniego roku w związku z wyższą wyceną pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych. Efekty te zostały częściowo skompensowane niższą wyceną odsetkowych instrumentów finansowych. W obrębie działalności bankowej odnotowano wyższe przychody odsetkowe od kredytów bankowych" - napisano także w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz