Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zysk netto Tarczyńskiego spadł r/r do 4,66 mln zł w I półr. 2017 r.

Zysk netto Tarczyńskiego spadł r/r do 4,66 mln zł w I półr. 2017 r.

Tarczyński odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,5 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 23,71 mln zł i był o 0,58 zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 6,6%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,17 mln zł w I poł. kw. 2017 r. wobec 298,34 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w okresie pierwszych 6 miesięcy 2017 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka), wdrożenie nowych asortymentów grupy Premium, a także przeprowadzona w ostatnim kwartale 2016 roku kampania reklamowa" - podano w raporcie.

W okresie 6 miesięcy 2017 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 17,9% i była o 2,2 p.p. niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Najważniejszym czynnikiem spadku marży brutto był wyższy koszt surowca - koszty zużycia materiałów i energii w przychodach w pierwszym półroczu 2017 roku (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) wynosiły 63,9%, natomiast w I poł. 2016 roku 62,4%, podano także.

"Wzrost kosztu surowca spowodowany był wzrostem ceny wieprzowiny na rynkach europejskich. Istotny wpływ na spadek marży brutto miał też wzrost kosztów amortyzacji związany z zakończoną rozbudową zakładu w Ujeźdźcu Małym oraz zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Koszty amortyzacji w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 14.195 tys zł., a w pierwszym półroczu 2016 roku 12.665 tys zł (koszty związane przede wszystkim z halami produkcyjnymi i ich wyposażeniem)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 4,76 mln zł wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie