Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zysk netto Asseco Poland powyżej oczekiwań

0
Podziel się

Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 95,49 mln zł, w porównaniu do 75,05 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto Asseco Poland powyżej oczekiwań
(Asseco/Materiały prasowe)
bEgCjMuZ

Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 95,49 mln zł, w porównaniu do 75,05 mln zł rok wcześniej.

na zdjęciu: Adam Góral, prezes Asseco Poland

Wynik okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 85,6 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale 2010 roku grupa Asseco Poland miała 121,3 mln zł zysku operacyjnego, wobec 114,56 mln zł przed rokiem. Ankietowani analitycy spodziewali się tymczasem 109 mln zł zysku EBIT.

bEgCjMvb

O 1,8 proc. niższe od oczekiwań były z kolei przychody Asseco Poland. Wyniosły one w pierwszym kwartale 690,6 mln zł. Analitycy spodziewali się 703 mln zł przychodów.

W I kw. przychody grupy z oprogramowania i usług własnych były na poziomie 466 mln zł w stosunku do 470 mln zł rok wcześniej.

Udział przychodów z oprogramowania i usług własnych w strukturze przychodów wyniósł w I kw. 2010 r. 67,48 proc., podczas gdy przed rokiem wynosił on 66,15 procent.

Przychody z oprogramowania i usług obcych spadły w I kw. 2010 r. do 104,12 mln zł z 113,03 mln zł, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury spadła do 118,98 mln zł z 125,2 mln zł.

bEgCjMvh

Sprzedaż do sektora bankowości i finansów spadła do 227,4 mln zł z 282,84 mln zł, a do sektora przedsiębiosrtw spadła do 248,6 mln zł z 251,8 mln zł w I kw. 2009 r. Sprzedaż do instytucji publicznych wzrosła do 214,65 mln zł z 175,4 mln złotych.

W I kw. 2010 r. grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 189,33 mln zł, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 134,67 mln zł. W I kwartale 2009 r. nakłady inwestycyjne grupy były na poziomie 100,7 mln zł, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 17,09 mln złotych.

Asseco podało, że w I kw. 2010 r. Prokom Invesmtnets uregulowała kolejną transzę swojego zadłużenia wobec Asseco Poland w wysokości 21 mln zł, co pozwoliło zarządowi jednostki dominującej na odwrócenie odpisu aktualizującego do wysokości otrzymanej zapłaty.

Na dzień 31 marca 2010 r. nominalna wartość bonów dłużnych spółki Prokom Investments wynosiła 19 mln zł i była w całości objęta odpisem aktualizującym.

bEgCjMvi

W pierwszym kwartale 2010 r. Asseco Poland dokonało weryfikacji założeń dotyczących prognozowanych przyszłych wyników operacyjnych spółki zależnej Gladstone, jakie zostały przyjęte na dzień 31 grudnia 2009 r. w ramach testu z tytułu trwałej utraty wartości wartości firmy. W ocenie zarządu Asseco, prawdopodobieństwo utrzymywania przez spółkę Gladstone stałych wyników operacyjnych w długim okresie uległo obniżeniu i w wyniku weryfikacji założeń na dzień 31 marca 2010 roku wartość firmy z konsolidacji powstałą na nabyciu spółki Gladstone objęto odpisem aktualizującym w wysokości minus 9,42 mln złotych..

Asseco Poland SA w I kw. 2010 r. miało 109,43 mln zł zysku netto w porównaniu do 80,47 mln zł rok wcześniej, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 87,15 mln zł w porównaniu do 66,15 mln zł, a przychody były na poziomie 290,96 ml zł w porównaniu do 235,84 mln złotych.

bEgCjMvC
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)