Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zysk PGE wyższy od prognoz

0
Podziel się

Spółka w trzecim kwartale zarobiła 1,253 mld złotych.

Zysk PGE wyższy od prognoz
(Stefan Maszewski/Reporter)
bErnlUWJ

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2013 roku wyniósł 1,253 mld zł, bez zmian rok do roku - podała spółka. Zysk okazał się o 17,2 procent wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 1,069 mld zł.

Oczekiwania czternastu biur maklerskich, co do zysku netto za trzeci kwartał, wahały się od 935 mln zł do 1196 mln zł, a mediana wynosiła 1079 mln zł. Zysk operacyjny PGE wyniósł w III kwartale 1,507 mld zł (wzrost o 8 procent rok do roku) i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,34 mld zł. EBITDA wyniosła 2,266 mld zł wobec 2,136 mld zł rok wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 2,103 mld zł.

Spółka podała w prezentacji, że EBITDA skorygowana m.in. o wpływ KDT wyniosła w III kwartale 1,944 mld zł, co oznacza spadek o 4 proc. rdr. Wśród zdarzeń jednorazowych wpływających na poziom EBITDA spółka wymienia rekompensaty KDT (162 mln zł), rozliczenie KDT (104 mln zł) i odwrócenie odpisu aktualizującego dla projektu Opole II (56 mln zł).

bErnlUWL

Przychody grupy PGE w trzecim kwartale wzrosły o 8 procent rok do roku do 7,481 mld zł, podczas gdy konsensus rynkowy wynosił 7,101 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 30 proc. wobec 31 proc. rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2013 roku PGE miała 22,582 mld zł przychodów (wzrost o 3 procent rok do roku), 6,91 mld zł EBITDA (bez zmian rdr) i 3,764 mld zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (spadek o 5 proc. rdr). Koszt własny sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniósł 5.472,6 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 6 procent rok do roku.

W III kwartale koszty sprzedaży i dystrybucji grupy PGE wyniosły 460,2 mln zł i były wyższe o ok. 26 proc. rdr, głównie z powodu wyższych kosztów umorzenia praw majątkowych przez PGE Obrót. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 182,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 8 procent rok do roku. CAPEX po trzech kwartałach był niższy o 12 procent rok do roku i wyniósł 2,83 mld zł.

Spółka podała, że w PGE Dystrybucja został uruchomiony program optymalizacji i restrukturyzacji w zakresie zarządzania CAPEXem oraz OPEXem. Program ma zapewnić wzrost efektywności inwestowanych nakładów i poprawę efektywności operacyjnej w obszarze jakości dostaw energii oraz w obszarze kosztów operacyjnych.

bErnlUWR

W trzecim kwartale PGE wyprodukowała 14,54 TWh energii (wzrost o 6 procent rok do roku). Grupa sprzedała w tym okresie na rynku hurtowym 17,99 TWh energii elektrycznej(wzrost o 23 procent rok do roku). Sprzedaż do odbiorców końcowych wyniosła 9,49 TWh (wzrost o 23 procent rok do roku). Wolumen dystrybuowanej energii wzrósł o 3 proc. do 7,91 TWh.

bErnlUXm
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)