Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

0
Podziel się

Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie podjęto decyzję o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. W konsekwencji Zamet poniesie w 2019 r. skonsolidowaną stratę netto na poziomie 6 mln zł.

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł
bEpZmtph

"W opinii zarządu, także aktualna szacunkowa wartość godziwa tego aktywa jest niższa od jego dotychczasowej wartości księgowej (tj. wartości przed odpisem), albowiem intencja [...] w przedmiocie poszukiwania dla tego aktywa inwestora strategicznego, nie została jak dotąd zrealizowana, a rozpoznanie rynku dokonane przez zarząd w związku z poszukiwaniem inwestora potwierdza, że ewentualne zbycie tego aktywa za cenę odpowiadającą dotychczasowej wartości księgowej (przed odpisem) jest mało prawdopodobne" - czytamy w komunikacie.

"Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął decyzję, o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok, odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. Dotychczasowa wartość księgowa [...] wynosiła 46,1 mln zł, natomiast udział Mostostal Chojnice w wartości skonsolidowanych aktywów netto Grupy Zamet (przed odpisem aktualizującym) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 50,2 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe odpisy wpłyną na obniżenie wyniku finansowego netto Zametu za 2019 rok o ok. 15 mln zł oraz o ok. 19,1 mln brutto i 15,4 mln zł netto (tj. po uwzględnieniu podatku odroczonego) na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej, podkreślono.

bEpZmtpj

Zarząd wyjaśnił, że jest to zdarzenie o charakterze niepieniężnym. W konsekwencji dokonanego odpisu, szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Zamet za 2019 rok będzie ujemny i wyniesie około -6 mln zł, przy około 203 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano również.

W odniesieniu do pozostałych kluczowych aktywów grupy kapitałowej, tj. Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn, przeprowadzone testy na utratę wartości, nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. Udział powyższych aktywów w wartości skonsolidowanych aktywów netto wynosi odpowiednio ok 31 mln zł (Zamet Industry) oraz ok 33 mln zł (Zamet Budowa Maszyn), wynika także z komunikatu.

Ostateczne wielkości zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok obrotowy 2019, publikowanym 26 czerwca 2020 roku, podsumowano.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

bEpZmtpK
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)