Notowania

budownictwo
28.03.2019 17:57

ZUE miało 62,79 mln zł straty netto, 77,89 mln zł straty EBIT w 2018 r.

ZUE odnotowało 62,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

We wcześniejszym raporcie spółka podała, że miała wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

Strata operacyjna wyniosła 77,89 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała, że ujemne wyniki finansowe były związane z niezależnymi od ZUE przeszkodami kontraktowymi, na które nałożył się radykalny wzrost kosztów realizacji kontraktów budowlanych, wskutek czego spółka podjęła decyzję o obniżeniu prognozowanych marż na części realizowanych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017.

"Przyczyną obniżenia prognozowanych marż na niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące dokumentacji geodezyjnej i stanu obiektów, wyniki specjalistycznych ekspertyz, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, oczekiwania artykułowane przez społeczności lokalne. Na powyższe nałożył się niemożliwy do przewidzenia na etapie ofertowania skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost wynagrodzeń i kosztów prac podwykonawczych, rosnące koszty usług logistycznych, a także utrudnienia w dostawach towarów i przedłużające się procedury przetargowe. Na początku 2017 roku częściowo zabezpieczyliśmy się przed radykalnym wzrostem cen materiałów budowlanych poprzez zawarcie szeregu umów ramowych na dostawy materiałów strategicznych z ich producentami. Jednak na opisane
przeszkody kontraktowe jak również pozostałe wzrosty kosztów w branży budowlanej, w szczególności kosztów robocizny, nie mamy wpływu i ponosimy ich skutki" - poinformował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 832,73 mln zł w 2018 r. wobec 415,87 mln zł rok wcześniej.

"Przychody segmentu budowlanego wyniosły 763,8 mln zł, handlowego 71,8 mln zł, a działalności projektowej: 14,5 mln zł. Zarówno spółka Railway gft działająca w obszarze handlu, jak i BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, zanotowały w 2018 roku dodatnie wyniki finansowe" - czytamy dalej.

Pomimo trudnego roku 2018, sytuacja Grupy ZUE jest stabilna. W minionym roku spółka nie korzystała z dostępnych linii kredytowych, finansując działalność operacyjną w całości ze środków własnych. Na koniec 2018 roku wartość środków pieniężnych w Grupie wyniosła 81,7 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 64,05 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz