Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Maja Budka
|
aktualizacja

Czym jest świadczenie rodzicielskie i kto może z niego skorzystać?

2
Podziel się:

Świadczenie rodzicielskie, znane także jako kosiniakowe, przyznawane jest rodzicom i prawnym opiekunom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymywać comiesięczne środki na dziecko? Jak złożyć wniosek?

Czym jest świadczenie rodzicielskie i kto może z niego skorzystać?
(Getty Images, svetikd)

Czym jest świadczenie rodzicielskie?

Narodziny dziecka to bardzo duża odpowiedzialność, również finansowa. Z tego powodu państwo ma obowiązek wspomagać rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. Przykłady to becikowe, zasiłek macierzyński, świadczenie wychowawcze. Co to jest świadczenie rodzicielskie, również jedna z form pomocy państwa skierowana do rodziców i prawnych opiekunów? 

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe, bo ustanowione przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza) to wsparcie finansowe przeznaczone dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubezpieczoną i zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie lub samozatrudnienie.

Świadczenie rodzicielskie natomiast przysługuje studentom, osobom bezrobotnym czy osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. O przyznanie kosiniakowego mogą ubiegać się również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Prawo do tego świadczenia jest uregulowane Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Przyznawane jest bez względu na dochód. 

Wyjaśniliśmy, co to świadczenie rodzicielskie. Warto wspomnieć jeszcze o jednej dodatkowej formie zapomogi. Jest nią rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Dotyczy ono matki, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Dotyczy również ojca, który ukończył 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia przez nią dzieci albo w przypadku długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci – wychował co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Kto ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) oraz osobie, która przysposobiła dziecko (w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia). 

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego liczona jest jako dany procent podstawy wymiaru składki. W przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę wysokość zasiłku wynosi 100 proc. pobieranego do tej pory wynagrodzenia. Ile wynosi świadczenie rodzicielskie? 

Świadczenie dla rodziców niepobierających zasiłku macierzyńskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. Jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom. Nabywając uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego w trakcie miesiąca, kwota świadczenia rodzicielskiego za niepełny miesiąc ustalana jest poprzez podzielenie kwoty świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca. Następnie otrzymaną wartość mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje, a wynik zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Pieniądze przysługują przez okres:
 • 52 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka), 
 • 65 tygodni (w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci),
 • 67 tygodni (w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci),
 • 69 tygodni (w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czwórki dzieci),
 • 71 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci). 

Czy 500+ to świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie nie zwalnia rodziców z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach programu Rodzina 500+. Takie osoby są też uprawnione do becikowego (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).

Kiedy wypłacane jest świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • od dnia porodu dziecka, 
 • od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia,
 • od dnia przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

O kosiniakowe można się starać tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia rodzicielskiego?

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby otrzymywać świadczenie rodzicielskie? Interesant powinien skompletować:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (jeśli jest wymagane),
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli istnieją wątpliwości, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać świadczenie rodzicielskie, warto skontaktować się z pracownikiem urzędu gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gdzie składa się wniosek o świadczenie rodzicielskie?

Wnioski o świadczenie rodzicielskie są przyjmowane przez gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Najczęściej świadczenia rodzinne w gminach realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej, (MOPS, GOPS) lub Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR). Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej lub elektronicznej. Najszybsza i najwygodniejsza opcja złożenia wniosku to ta online, za pomocą portalu Emp@tia - do tego będzie potrzebny Profil Zaufany. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Szczegółowe informacje odnośnie do wypłaty świadczenia rodzicielskiego osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta.

Świadczenie rodzicielskie to stosunkowo nowa forma wsparcia, która dedykowana jest osobom niepobierającym zasiłku macierzyńskiego. Wynosi 1000 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres wynoszący od 52 do 71 tygodni.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(2)
dziwne
2 lata temu
brak kontroli w rozdawaniu, a papier wszystko przyjmie nie sprawdzą kto potrzebuje pomocy,a spychane przez cwanezydówy ,mamy w sejmie specjalistów tumanów i trutni ,a a a maja wykształcenia tylko z papierem dyblom cóż znaczy jak prof czy lekarz --polityka stał się trucizną dla obywateli jak PE też cioły , ---to ze tusk i jego bandy siedzą w sejmie to jest obraźliwe i wredne samizydki ,a to wiadomo maja swój biznes na naszym i nas jak szczepionka jest gotowa, a leków ani ani dziwne i ch amskie
ile
2 lata temu
zababrają ludzie co takie bzdety nam wymyślają ---jak na razie korzystają ludzie co nie powinni otrzymywać alkoholicy -dzieci i tak głodne i tułają się jak bezpańskie psy ---czy ci rodzic mają samochody, mieszkania i utrzymuje ich rodzice ,czy cwaniary co żyje z konkubinem niby samotna i co rok ma dziecko,brak środowiskowego rozpoznania ,samorząd rozdaje na ślepo naszą kasę --a a a boi się jak nauczyciel wielkiej rodziny a policja bezradna