Notowania

Dopłaty bezpośrednie 2019. Do kiedy należy złożyć dokumenty? W jakich przypadkach należy złożyć oświadczenie, a w jakich wniosek?

Od kilku dni rolnicy posiadający małe areały mogą składać oświadczenia o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Rolnicy z większymi gruntami będą mogli składać wnioski o dofinansowanie przez Internet.

Podziel się
Dodaj komentarz
(123RF)
Dopłaty bezpośrednie 2019. Do kiedy należy złożyć dokumenty? W jakich przypadkach należy złożyć oświadczenie, a w jakich wniosek?

Dopłaty bezpośrednie 2019. Kto może złożyć oświadczenie?

Rolnicy posiadający mniejsze ziemie mogą już składać oświadczenia, aby dostać dopłatę bezpośrednią z PROW 2014-2020. Termin na to mają do 14 marca.

Oświadczenie zastępuje wniosek o dopłatę bezpośrednią. Może je złożyć rolnik, który deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i we wniosku o przyznanie dopłaty na rok 2018 ubiegał się o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności, złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Dopłaty bezpośrednie 2019. Gdzie złożyć oświadczenie?

Należy pamiętać, że oświadczenia o dopłaty bezpośrednie można złożyć jedynie papierowo.

Oświadczenia można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Można to zrobić osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej — wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

Wzór oświadczenia i szczegółowe zasady są dostępne na stronie ARiMR.

Dopłaty bezpośrednie 2019 — wnioski

Rolnicy posiadający większe areały (powyżej 10 ha) będą mogli wypełnić wniosek przez Internet. Mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Terminy przyjmowania wniosków to 15 marca - 15 maja.

Jeśli ktoś dopiero będzie zakłądał konto w systemie lub zapomniał do niego hasła, będzie potrzebował kwoty wypłaconej w 2018 roku.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz