Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prezydent za obecnością wojska w Afganistanie pół roku dłużej

0
Podziel się:

Zgodnie z planem od rozpoczynającej się jesienią 14. zmiany kontyngent będzie liczył 1000 żołnierzy i pracowników wojska.

Prezydent za obecnością wojska w Afganistanie pół roku dłużej
(Anna Pawlak/isaf.wp.mil.pl)

Rząd na rozpoczętym przed południem posiedzeniu zajmie się m.in. wnioskiem do prezydenta o przedłużenie o kolejne pół roku misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i projektem zmian w przepisach dotyczących kary za znieważenie organów konstytucyjnych RP.

Zgodnie z planem od rozpoczynającej się jesienią 14. zmiany kontyngent będzie liczył 1000 żołnierzy i pracowników wojska, kolejne 200 osób ma liczyć odwód strategiczny w kraju, który będzie mógł zostać krótkotrwale użyty w Afganistanie.

Trzonem 14. zmiany mają być żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, a dowódcą kontyngentu ma być dowódca tej jednostki gen. bryg. Cezary Podlasiński. Misja ma mieć charakter doradczo-wspierający. Żołnierze 14. zmiany mają też przygotować miejsce dla ostatniej, 15. zmiany kontyngentu, która będzie miała charakter logistyczny i zajmie się ściąganiem do Polski z Afganistanu ostatnich egzemplarzy sprzętu i uzbrojenia.

Trwająca obecnie 13. zmiana kontyngentu liczy 1600 osób. Służą w niej m.in. żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, a dowódca tej brygady gen. bryg. Marek Sokołowski jest dowódcą kontyngentu.

Do zadań polskiego kontyngentu należy zapewnianie bezpieczeństwa na odcinku drogi Kabul-Kandahar przebiegającym przez prowincję Ghazni, szkolenie afgańskich żołnierzy i policjantów oraz wspieranie lokalnych władz. Od 1 kwietnia zmieniły się zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie; utrzymanie bezpieczeństwa na zwykłych drogach, w miastach i wsiach stało się zadaniem miejscowej armii i policji.

W 2014 r. dowodzone przez NATO siły ISAF mają opuścić Afganistan, a odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa przejmie afgańskie wojsko. W Afganistanie, który nadal ma otrzymywać finansową pomoc od Zachodu, pozostaną jednak zachodni doradcy i instruktorzy.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji kodeksu karnego zmierzającym do zniesienia szczególnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organów RP - m.in. Sejmu, Senatu, rządu, Trybunału Konstytucyjnego, sądów i prokuratury - w wypadku ich znieważenia lub poniżenia.

Propozycja przedstawiona przez szefa Rządowego Centrum Legislacji przewiduje uchylenie przepisu kodeksu karnego mówiącego o tym, że _ kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 _.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu zmian, uchylenie wspomnianego przepisu zwiększy możliwości wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - co gwarantuje konstytucja. Zaznaczono ponadto, że występujące w uchylanym przepisie pojęcia _ znieważenia _ i _ poniżenia _ są nieostre i dają zbyt dużą swobodę przy orzekaniu, na co zwracał uwagę także Trybunał Konstytucyjny.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewiduje on ważną z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego zmianę związaną z obowiązkiem zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rząd zajmie się również założeniami do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Są one powszechnie wykorzystywane w Polsce m.in. jako czynniki chłodnicze w lodówkach i klimatyzatorach, do wytwarzania pianek, zwłaszcza poliuretanowych czy jako czynniki gaśnicze.

Zgodnie z prawem unijnym Polska musi ograniczyć emisję F-gazów. Projekt ustawy ma przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową z urządzeń oraz systemów chłodniczych czy przeciwpożarowych.

Ministrowie rozpatrzą ponadto projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozszerzenia mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Do tej pierwszej włączone ma zostać około 53,4 ha, druga ma się zwiększyć o około 124,8 ha.

Rząd ma też przyjąć stanowisko wobec przygotowanego przez posłów PO projektu nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej. Zaproponowano w nim zmianę definicji tej współpracy tak, by oznaczała ona ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania pomocy państwom rozwijającym się - jak to jest obecnie - ale i ich społeczeństwom, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą _ Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 _.

Czytaj więcej w Money.pl
Zmiany w Afganistanie. Zobacz jakie Od poniedziałku to afgańska armia i policja będą odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w prowincji Ghazni podał dziś portal polska-zbrojna.pl.
Niemcy się wycofują. Będzie 30-proc. redukcja Niemiecki rząd przyjął nowy mandat dla sił Bundeswehry w Afganistanie, przewidujący ograniczenie kontyngentu z około 4700 obecnie do 3300 żołnierzy.
Zastrzelił żonę, bo wyszła bez pozwolenia W lipcu Niezależna Afgańska Komisja ds. Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie wzrostem liczby przypadków przemocy wobec kobiet.
kraj
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)