Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

0
Podziel się:

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań będą mieli 60 minut. Po przerwie rozwiążą zadania z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut.

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny
(mrloz/iStockphoto)
bETHbpat

Prawie 400 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło dziś o godzinie 9 do egzaminu, który ma sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. Jutro uczniowie będą pisać test matematyczno-przyrodniczy a w czwartek - test z języka obcego.

_ Jest spokojnie, wszystko odbywa się zgodnie z procedurami _ - powiedziała przed rozpoczęciem egzaminu wicedyrektorka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę, po której przystąpią do bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dyslektycy 135 minut).

bETHbpav

Jutrzejszy egzamin też będzie składał się z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. W czwartek egzamin z języka obcego przeprowadzany będzie na dwóch poziomach: obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

bETHbpaB

Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wtorek, środa i czwartek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji. Decyzje w tej sprawie podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół.

bETHbpaC
Czytaj więcej w Money.pl
Testy polskich uczniów. Bez tragedii ale... Z badań wynika, że lepsze wyniki z matematyki i nauk przyrodniczych osiągają uczniowie w tych krajach, w których edukacja w szkole rozpoczyna się w wieku sześciu lat.
Głodówka kobiet w obronie szkoły. To już 10 dni Protest trwa od 5 kwietnia. Obecnie uczestniczą w nim cztery panie.
Brak mydła, bieżącej wody. W ilu szkołach? Informację o wynikach kontroli warunków higieniczno-sanitarnych opublikowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
bETHbpaW
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)