Notowania

fundusze europejskie
18.09.2013 13:28

Do wzięcia 37 mln euro dla organizacji pozarządowych

Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Eric Caballero/CC/Flickr)

Obywatele dla Demokracji - to nazwa programu dla organizacji pozarządowych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Polsce przyznano na jego realizację 37 mln euro.

W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja dotycząca tego programu. Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Ambasador ds. funduszy z norweskiego MSZ Ingrid Schulerud podkreślała podczas otwarcia konferencji, że Norwegia od wielu lat jest solidarna z Polską. Oceniła, że relacje pomiędzy rządami obu krajów są dobre.

Szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski mówił, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce istniało już przed 1989 r., czego wyrazem było powstanie ruchu Solidarność. _ Przeszliśmy od 1989 r. naprawdę ciężką drogę zagospodarowywania wolności _ - podkreślił. Dodał, że demokracja w Polsce _ nadal wymaga zagospodarowywania _. Zdaniem Michałowskiego dużą rolę w tym procesie odgrywają organizacje pozarządowe.

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka mówiła, że Polska często staje przed trybunałami międzynarodowymi jako kraj, który nie jest w stanie w pełni wywiązać się z konwencji dotyczących praw człowieka. Dodała, że w Polsce wiele grup obywateli jest wykluczonych, a państwo nie wykazuje właściwej wrażliwości w tej kwestii.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zwracał uwagę, że anonimowość wypowiedzi w internecie ułatwia szerzenie mowy nienawiści, a sprzyja temu przeświadczenie o braku odpowiedzialności za opinie wygłaszane w sieci. Boni wskazał także, iż w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego ważne jest kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu m.in.: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych.

W programie przywiązuje się dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, rozwiązywanie problemów mniejszości romskiej; istotna jest także promocja tolerancji i porozumienia między kulturami.

Szczegóły dotyczące programu Obywatele dla Demokracji można znaleźć na stronie www.ngofund.org.pl.

Czytaj więcej w Money.pl
Bruksela wypowiada wojnę dopalaczom Nowe substancje psychoaktywne stanowią coraz większy problem, w latach 2009-2012 ich liczba w Unii potroiła się.
Unia rzuca nam kolejne kłody pod nogi Według polskich europosłów, wprowadzenie obciążeń dla sektora energetycznego to działanie na szkodę interesów gospodarczych Europy.
Dostaną 4,3 mln zł z UE na zakup autobusów Dofinansowanie pozwoli na zakup ośmiu nowoczesnych zasilanych gazem CNG autobusów
Tagi: fundusze europejskie, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, najważniejsze, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz