Notowania

rosja
04.06.2015 12:12

W programie Polska-Rosja 2014-2020 do wykorzystania 48,6 mln euro

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/EPA)

Blisko 48,6 mln euro, czyli ok. 200 mln zł wyłożono na wspólne projekty transgraniczne Polski i Rosji. Pieniądze z unijnych środków mają być wykorzystane w najbliższych pięciu latach. Rosjanie obiecują, że dołożą kolejne 24 mln euro.

Przyszły program współpracy transgranicznej Polska-Rosja omawiano podczas Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, które pod koniec maja odbywało się w Swietłogorsku w Rosji.

Jak czytamy w protokole z tego spotkania, które na swoich stronach internetowych publikuje polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nad wydatkowaniem pieniędzy w ramach współpracy transgranicznej pracują już eksperci z trzech polskich ministerstw: spraw wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju oraz spraw zagranicznych. W zespole są też przedstawiciele trzech urzędów marszałkowskich: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Stronę rosyjską reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele rządu obwodu kaliningradzkiego FR.

W protokole z tego spotkania czytamy, że w przyszłym programie Polska-Rosja do wydania będzie w sumie 48,6 mln euro. Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które odpowiada za ten program, Piotr Popa uszczegółowił, że w tej kwocie 24,3 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), a drugie tyle z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Ponadto dla programu Polska-Rosja 2014-2020 potencjalnie dostępne są dodatkowe środki w kwocie 23,6 mln euro, które będą mogły zostać przekazane na Program [m.in.] po dokonaniu przeglądu śródokresowego - poinformował Popa.

Zarówno protokół spotkania w Swietłogorsku, jak i Popa wskazują, że strona rosyjska zadeklarowała wniesienie krajowego wkładu finansowego do programu Polska-Rosja w wysokości równej wkładowi z EIS tj. 24,3 mln euro.

Z informacji, które przekazał rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że za te pieniądze będą mogły być realizowane projekty dotyczące czterech obszarów.

Pierwszym z nich jest promocja kultury lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa historycznego (np. zachowywanie tradycyjnych rzemiosł, promocje miejsc turystycznych oraz projekty związane z infrastrukturą turystyczną np. ścieżki rowerowe, czy edukacyjne).

Drugi obszar współpracy będzie dotyczył ochrony środowiska, dostosowania do zmian klimatu oraz łagodzenia skutków zmian klimatu. W ramach niego będzie można m.in. inwestować w infrastrukturę służącą oczyszczaniu wody, czy redukcji zanieczyszczeń powietrza. W tym obszarze zawarto też "wspólne działania w celu ochrony obszarów przybrzeżnych, w tym efektywne zarządzanie Morzem Bałtyckim i jego zasobami".

Trzecim polem współpracy transgranicznej Polski z Rosją objęto działania na rzecz "dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych". Dotyczy to m.in. tworzenia sieci szerokopasmowych.

Ostatni element w programie Polska-Rosja będzie się wiązał z "promocją zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach" i będą z tej puli dofinansowywane projekty służące m.in. rozwojowi i modernizacji infrastruktury na przejściach granicznych.

"Nabory w ramach programu Polska-Rosja będą ogłaszane niezwłocznie po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy Rosją a Komisją Europejską. Przewiduje się, że pierwszy nabór może ruszyć w drugiej połowie 2016 r. lub na początku 2017 r." - poinformował Piotr Popa.

W poprzednim unijnym projekcie transgranicznym obok Rosji i Polski uczestniczyła także Litwa. W protokole spotkania w Swietłogorsku poinformowano jedynie, że w przyszły projekt będzie obejmował jedynie Polskę i Rosję. Powodów "wypadnięcia" Litwy nie podano. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podał jedynie, że pomiędzy Litwą a Rosją będzie realizowany oddzielny projekt współpracy na lata 2014-2020. Oba te programy, tj. polsko-rosyjski i litewsko-rosyjski zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W ramach projektu współpracy transgranicznej Polska-Litwa-Rosja z lat 2007-2013 zawarto dotąd 60 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 134,2 mln euro (wśród beneficjentów jest m.in. wydział nauk medycznych olsztyńskiego uniwersytetu - PAP). Projekty te są wciąż realizowane, termin ich zakończenia wyznaczono na koniec 2015 roku. W protokole spotkania w Swietłogorsku czytamy, że realizacja tego programu "co do zasady przebiega sprawnie".

Czytaj więcej w Money.pl
KE zmienia politykę. Groźba dla Polski? Mamy mniej pozwoleń i chcemy, żeby były lepiej ukierunkowane, do tych, którzy ich naprawdę potrzebują - mówi unijne źródło.
Rząd mógł obniżyć podatki mimo procedury - Przecież suwerenem w Polsce mimo wszystko jest Sejm. To wcale nie jest tak, że Bruksela nam dyktowała, co Polska może zrobić, a co nie - zaznaczył.
W Grecji jest gorzej niż sądzono Komisja Europejska pięciokrotnie obniżyła prognozy wzrostu PKB dla Grecji.
Tagi: rosja, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, gospodarka polska, najważniejsze, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz