Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
lewandowski
28.03.2013 13:12

Wielka dziura w unijnym budżecie. Zabraknie pieniędzy

- Odkładanie płacenia za rachunki nie sprawi, że te rachunki znikną - alarmuje Lewandowski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(ec.europa.eu)

Budżet UE na 2013 r. potrzebuje więcej środków na pokrycie nieuregulowanych kosztów za 2012 rok. _ - Odkładanie płacenia za rachunki nie sprawi, że te rachunki znikną - _alarmował komisarz Janusz Lewandowski prezentując projekt budżetu korygującego na ten rok. Bruksela potrzebuje dodatkowych 11,2 mld euro żeby zwrócić beneficjentom koszty poniesione przy wdrażaniu unijnych programów w całej Europie w 2012 roku, a także żeby pokryć zobowiązania wynikające z polityki spójności w 2013 roku.

Zdecydowana część budżetu korygującego zaprezentowanego przez Komisję Europejską pozwoli pokryć z tegorocznego budżetu UE wszystkie zaległe zobowiązania prawne za 2012 rok, a także dodatkowe rachunki, które wpłyną przed końcem 2013 roku. Budżet korygujący musi być zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski.

Propozycja Komisji zawiera głównie koszty poniesione przez beneficjentów unijnych funduszy (kraje członkowskie, regiony i miasta, uniwersytety i naukowców, organizacje pozarządowe, itd.) przy wdrażaniu unijnych projektów, a także uwzględnia szacunki krajów członkowskich dotyczące tegorocznych płatności.

- _ Ta propozycja nie może być dla nikogo niespodzianką _ - powiedział Komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski. _ - W ostatnich latach budżet UE był przegłosowywany na poziomach poniżej realnych potrzeb, które wynikały z szacunków krajów członkowskich. To tworzy kulę śniegową niezapłaconych rachunków, które są przenoszone na następny rok. Nie można chować głowy w piasek przed tym problemem: odkładanie płacenia za rachunki nie sprawi, że te rachunki znikną. Z proponowanej kwoty nawet złotówka nie jest przeznaczona na unijne instytucje. Ta kwota po prostu pozwoli UE zapłacić swoją część zobowiązań na finansowanie infrastruktury czy projektów naukowych zatwierdzonych przez państwa członkowskie w przeszłości. Jestem pewien, że Rada i Parlament Europejski dotrzymają swoich zobowiązań, aby uniknąć jakichkolwiek braków w płatnościach i podejmą niezwłocznie decyzję w tej sprawie _ - tłumaczy komisarz.

Budżet mocno obcinanyUzgodniony budżet UE na 2013 rok ustanowił poziom środków na płatności w wysokości 132.8 mld euro, czyli 5 mld mniej niż początkowy projekt Komisji i 2.9 mld mniej niż realny poziom płatności w 2012 roku. To spowodowało bardzo napiętą sytuację w płatnościach już na początku 2013 roku i brak wystarczającej ilości środków pojawił się wcześniej niż to miało miejsce w 2012 r. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zaległości w płatnościach z końca 2012 roku, które zostały przesunięte na 2013 r.

W momencie uchwalania budżetu UE na 2013 rok, w listopadzie ubiegłego roku, Rada i Parlament Europejski opublikowały wspólne oświadczenie: _ Poziom płatności zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu na 2013 r. opierał się na założeniu, że potrzeby dotyczące płatności w 2012 r. zostaną zaspokojone ze środków dostępnych w budżecie na 2012 r. _

Ponieważ tak się nie stało, oświadczenie podkreśla, że _ Komisja zobowiązuje się do przedstawienia na początku 2013 r. projektu budżetu korygującego, którego celem będzie wyłącznie pokrycie zawieszonych wniosków z 2012 r., gdy tylko stosowne zawieszenia zostaną zniesione, oraz pozostałych zaległych zobowiązań prawnych, tak, aby nie zagrażało to właściwemu wykonaniu budżetu na 2013 r. Aby zapewnić stabilne i dokładne sporządzenie budżetu UE, Rada i Parlament Europejski zajmą stanowisko w sprawie tego projektu budżetu korygującego bez zbędnej zwłoki, tak aby pokryć wszelkie braki środków. _

Na co potrzebne dodatkowe pieniądze?Budżet korygujący uwzględnia propozycję dodatkowych 9 mld euro na płatności w polityce spójności, a także 2.2 mld euro na pokrycie płatności w innych dziedzinach budżetu, z wyjątkiem administracji. Ta propozycja odzwierciedla potwierdzone i wyższe niż spodziewane potrzeby budżetowe, a także uaktualnione szacunki. Pozwoli ona również zaspokoić wymagania, które wynikają z zobowiązań kontraktowych, co pozwoli UE uniknąć prawnych i finansowych konsekwencji.

Na przykład, środki na projekty badawcze były dotkliwie obcięte w budżecie UE na 2013 r. i potrzebują dopływu świeżej gotówki w wysokości 643,7 mln euro, co pozwoli uniknąć zakłóceń w skomplikowanym planowaniu i programowaniu programów badawczych.

Dodatkowe 126 mln euro jest wymagane dla programów _ Uczenie się przez całe życie _ i _ Erasmus _, które wspierają edukację i szkolenia. Jeśli brak funduszy się utrzyma, istnieje ryzyko, że uniwersytety i kolegia będą musiały zmniejszyć liczbę miejsc oferowanych studentom lub obniżyć poziom stypendium. To może spowodować, że studenci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji nie będą w stanie korzystać z tych programów.

Dodatkowe 460 mln euro jest potrzebne na pokrycie wydatków przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności w rolnictwie i na ochronę środowiska poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Propozycja korekty budżetowej również uwzględnia zwiększony poziom dochodów, czyli 290 mln euro z kar i grzywien.

Czytaj więcej w Money.pl
Tak wyglądają kuluarowe negocjacje w UE 8 dni pozostało do szczytu, na którym europejscy przywódcy podejmą kolejną próbę uzgodnienia budżetu na lata 2014-2020. Czy tym razem są szanse na porozumienie?
Od miliardów euro woli bieganie Marzył mu się start na olimpiadzie a wylądował w Brukseli. Biegając po tamtejszych parkach, kombinuje jak wydać blisko bilion euro.
Tagi: lewandowski, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, najważniejsze, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz