Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jacek Frączyk
Jacek Frączyk
|

Rekordowe zyski Alior Banku. Akcje w górę

5
Podziel się:

W dotychczasowej historii Alior Banku zysk netto tylko raz przekroczył 100 mln zł w ciągu jednego kwartału. Końcówka ubiegłego roku przesunęła jednak poprzeczkę trzykrotnie wyżej, na poziomy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Zysk zwiększył się w całym ubiegłym roku dwukrotnie. Możliwe było to dzięki przejęciu Banku BPH, ale bank dużo więcej zyskuje też na różnicy w odsetkach od kredytów i depozytów.

Rekordowe zyski Alior Banku. Akcje w górę
(Wajszczak/Reporter)

W dotychczasowej historii Alior Banku zysk netto tylko raz przekroczył 100 mln zł w ciągu jednego kwartału. Końcówka ubiegłego roku przesunęła jednak poprzeczkę trzykrotnie wyżej, na poziomy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Zysk zwiększył się w całym ubiegłym roku dwukrotnie. Możliwe było to dzięki przejęciu Banku BPH, ale bank dużo więcej zyskuje też na różnicy w odsetkach od kredytów i depozytów.

Alior Bank odnotował 618 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 310 mln zł zysku rok wcześniej. Olbrzymi skok dokonał się przy tym w ostatnich trzech miesiącach roku. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 roku zysk wzrósł prawie 10-krotnie.

Wybrane dane finansowe Alior Banku (tys. zł)
mln zł 4 kw. 2016 4 kw. 2015 zmiana % 2016 2015 zmiana %
wynik z odsetek 598,9 399,6 49,9 1946,0 1501,0 29,6
wynik z prowizji 91,6 79,5 15,2 331,1 331,7 -0,2
zysk netto 369,4 39,4 837,5 618,1 309,0 100,0
zysk na akcję 3,38 0,54 525,9 6,05 4,29 41,0
Źródło: raporty finansowe banku

Bank podał w raporcie rocznym, że ze względu na szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniki nie są jednak porównywalne. To z tego powodu, mimo teoretycznie bardzo dobrych danych, reakcję giełdy można uznać za wstrzemięźliwą. Akcje Aliora wzrosły po godzinie sesji w czwartek o zaledwie 1,7 proc., zbliżając się do najwyższego poziomu od maja 2016 r.

Przede wszystkim przejęta została w ubiegłym roku wydzielona część Banku BPH. Wiązały się z tym: konsolidacja danych finansowych łączonych banków, jednorazowy zysk z nabycia części BPH (wyliczono go na 508 mln zł), poniesiono też koszty integracji. Skutkowało to przy okazji obniżeniem podstawy podatku dochodowego, bo bank utworzył rezerwę restrukturyzacyjną, dzięki czemu zysk netto był wyższy o 13 mln zł.

Dzięki przejęciu działalności Banku BPH liczba obsługiwanych klientów wzrosła w ciągu roku o 877 tysięcy i na koniec roku Alior Bank miał ich już 4,1 mln.

Jednocześnie jednak w ubiegłym roku wprowadzono nowy podatek od instytucji finansowych, który kosztował bank 131 mln zł, a w samym czwartym kwartale 43 mln zł.

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że w 2015 roku wyniki banku obciążyły koszty związane z wpłatą na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także koszty ogłoszenia upadłości przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Skok zysku z odsetek

Szczególnie silne wzrosty w wynikach banku widać na różnicy odsetek od kredytów i depozytów. W całym 2016 roku zysk na odsetkach zwiększył się o aż 445 mln zł, z czego w ostatnim kwartale o 199 mln zł. Alior osiągnął od października do grudnia aż 6,1 proc. zysku odsetkowego wszystkich banków - rok temu zaledwie 4,4 proc.

Bank podał, że wzrost wyniku z odsetek o 29,6 proc. w skali roku był konsekwencją wzrostu sprzedaży kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów oraz przejęcia wydzielonej części Banku BPH.

W czwartym kwartale roku sprzedano produkty dla klientów detalicznych o wartości 2705 mln zł, w tym kredyty mieszkaniowe za 550 mln zł i kredyty gotówkowe za 2077 mln zł. To rekordowe w historii banku dane.

Wzrosła też sprzedaż kredytów dla klientów biznesowych do 3571 mln zł w ostatnich trzech miesiącach 2016 roku. Z tej kwoty 1901 mln zł to były kredyty operacyjne, a 910 mln zł kredyty inwestycyjne. Rok wcześniej kwota sprzedanych kredytów biznesowych wynosiła 3444 mln zł.

"Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało również prowadzenie adekwatnej polityki cenowej w zakresie zarówno produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania Banku w środowisku niskich stóp procentowych" - czytamy w raporcie banku.

Rentowność grupy mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto utrzymywała się w 2016 r. na poziomie 4,1 proc. i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w 2015 r. była niższa o 0,5 pkt. proc.

"Obniżenie marży było głównie związane z konsolidacją wyników finansowych wydzielonej części Banku BPH (konsolidacją został objęty wynik odsetkowy wydzielonej części Banku BPH wyłącznie za okres od 4 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) oraz zmianą struktury aktywów polegającą na wzroście udziału aktywów dostępnych do sprzedaży w całości aktywów banku z poziomu 10,6 proc. na koniec 2015 r. do poziomu 15,3 proc. na koniec 2016 r." - czytamy dalej.

Wynik z prowizji spadł o 0,2 proc. rocznie. Bank podwyższał w ciągu roku prowizje związane z transakcjami kartowymi i bankomatowymi oraz od przelewów, wpłat i wypłat.

Aktywa razem banku wyniosły 61,21 mld zł na koniec 2016 r. wobec 40 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 632,08 mln zł wobec 311,42 mln zł rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku wyniosły 61,2 mld zł na koniec 2016 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(5)
ChybaTy
7 lat temu
Jak najdalej od aliiora, porazka.
Adam
7 lat temu
Przeniosłem się z WBK do Aliora i jestem zadowolony.
polak
7 lat temu
dorobili sie na zwykłych ludziach
cvq
7 lat temu
Alior ma już tak znikome oprocentowanie lokaty ,że pozostaje już tylko przeniesienie pieniędzy do innego banku. U nich dopłaca się do oszczędzania.
czytelnik
7 lat temu
Ciekaw co mieli robić? Może kupić po 100sz gazety wyborczej lub wpłacić na KOD ?