Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ancyparowicz i Łon nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej

Ancyparowicz i Łon nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Sejm powołał dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Obie kandydatury zgłosił PiS. Osoby rekomendowane przez opozycję przepadły w głosowaniu. Nowymi członami RPP z ramienia Sejmu zostali Grażyna Ancyparowicz i Eryk Łon.

 

Ancyparowicz jest warszawianką, urodzoną 22 stycznia 1948 r. w Szczecinie. W 1975 r. ukończyła studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskała doktorat, a w 1987 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyce finansów.

 

Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport pt. "Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego" oraz opublikowaną właśnie monografię: ,,Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce".

Do 2011 r. działalność naukową łączyła z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowiska dyrektora departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie pełniła m.in. funkcje dyrektora departamentów gospodarki światowej oraz finansów. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych, obserwując - jak podkreśla - od środka działanie takich organizacji. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne.

Jako nauczyciel akademicki pracowała w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie była kierownikiem Zakładu Ekonomii i Organizacji, oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2012 r. objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W 2014 r. została członkinią rady programowej Prawa i Sprawiedliwości, nie należy jednak do tej partii. W 2015 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał ją w skład Narodowej Rady Rozwoju. Weszła również do rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, spółki jawnej powiązanej z systemem polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Prof. Ancyparowicz jest publicystką Telewizji Trwam i Radia Maryja. Prezentuje tam felietony poświęcone sprawom społeczno-ekonomicznym pod wspólnym tytułem ,,Myśląc Ojczyzna". Opowiada się za ideą interwencji socjalnej państwa jako narzędziem potrzebnej w Polsce stymulacji popytu. Przykładem takiej polityki jest - jak mówiła - program 500+. W swoich felietonach wskazywała na potrzebę ,,rozruszania polskiej gospodarki". ,,To nieprawda, że jest w ruinie, ale jest w stagnacji" - oceniła.

Pasją prof. Ancyparowicz jest opera, lubi polskie kino, jest też miłośniczką kotów.

 

Prof. nadzw. UEP Eryk Łon jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny, UEP) w Poznaniu, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył z tytułem magistra w 1999 roku. Równocześnie ze studiami prawniczymi na UAM, na Akademii Ekonomicznej Łon kontynuował studia doktoranckie, podczas których zajmował się przede wszystkim tematyką wzajemnych relacji między płynnością a rentownością polskich banków giełdowych w latach 1990-1996.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1998-2000 był ponadto inspektorem kredytowym w Departamencie Kredytów Centrali WBK S.A. w Poznaniu. W 2013 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej oscylującej wokół powiązań amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji - uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od kwietnia 2015 roku jest prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Finansów Publicznych.

Łon jest autorem kilku monografii, w tym wydanej w 2006 roku pt. ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych". W artykułach naukowych publikowanych m.in. na łamach Naszego Rynku Kapitałowego czy Gazety Bankowej, porusza tematykę monetarnych i budżetowych uwarunkowań koniunktury na rynku akcji.

W swoich publikacjach Łon odnosi się także do kwestii wstąpienia Polski do strefy euro i nie kryje przy tym swojego sceptycyzmu. Już w opublikowanym w 2007 roku raporcie dla NBP ,,Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?", zwracał uwagę, że nie należy poddawać się entuzjastycznym opiniom o szybkim wejściu do europejskiej unii monetarnej, a rozważyć tę sprawę w ramach pluralistycznej, ogólnopolskiej debaty. ,,Mam bowiem osobiście poważne wątpliwości, czy Polska powinna do strefy euro wchodzić" - pisał w raporcie Łon, a swoją tezę popierał ówczesną oceną funkcjonowania strefy euro.

Sceptycyzm w odniesieniu do strefy euro, Łon zaprezentował także podczas przesłuchań kandydatów do RPP przed sejmową komisją finansów publicznych. Według niego wzorem funkcjonowania polityki banków centralnych są Węgry i Czechy, które przede wszystkim bronią niezależności swoich walut. Zdaniem Łona polski rząd mógłby rozważyć wprowadzenie klauzuli wyłączenia Polski ze strefy euro, jak ma to miejsce np. Wielkiej Brytanii.

Wskazał ponadto, że obecnie nie ma warunków, aby Polska weszła do mechanizmu ERM II, a system płynnego kursu walutowego - z elementami interwencji - sprawdza się w przypadku naszego kraju. Łon zaznaczył, że interwencje należy przeprowadzać "w obie strony" w celu zabezpieczenia nie tylko przed nadmiernym osłabieniem waluty, ale także przed nadmiernym umocnieniem.

Podkreślił także, że niezależność NBP nie może przeszkadzać w rozmowach z rządem. - Uważam, że to konieczne dla dobra polskiej gospodarki, bo długofalowym celem polityki pieniężnej, polityki fiskalnej jest cel wspólny - dobro polskiej gospodarki - mówił. Odniósł się także do konieczności posiadania przez bank centralny wysokich rezerw walutowych. Jego zdaniem musimy być bowiem przygotowani na ataki spekulacyjne na złotego.

Tematyka, którą w pracy naukowej podejmuje Łon to również prawo finansowe, inwestycje kapitałowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe oraz europejskie prawo wspólnotowe.

Prywatnie Łon jest pasjonatem sportu, muzyki rockowej i podróży. Jest także miłośnikiem historii.
rpp
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Szara Mysz
194.93.127.* 2016-02-01 07:16
Hm - a w polityce wiek emerytalny nie obowiązuje - gdzie ta dobra zmiana ??
tedi 20
31.2.89.* 2016-02-01 04:00
No to momy tego łony z Rydzykowych progów.
artur1050
89.77.143.* 2016-01-31 21:06
Dlaczego nie wszystkich??Jak brać to wszystko. Jeszcze została straz pożarna.
Zobacz więcej komentarzy (46)