Notowania

nbp
09.07.2012 12:22

Bezrobocie, wzost cen, podwyżki. NBP ujawnia, co nas czeka

Narodowy Bank Polski ogłosił prognozy na najbliższe trzy lata.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stanisław Kowalczuk/East News)

Narodowy Bank Polski ogłosił projekcje inflacji, PKB i bezrobocia na najbliższe 3 lata. Z danych wynika, że dynamika PKB w 2013 r. obniży się do 2,1 proc., a w 2014 r. przyspieszy do ok. 3 proc. Na podobnym do obecnego poziomie utrzyma się też inflacja. W 2012 roku ma ona utrzymać się na poziomie około 4 proc. Stopa bezrobocia wyniesie 9,8 proc. na koniec tego roku, a w 2013 odnotuje wzrost do 10 proc. i do 10,1 proc. w roku 2014 wobec 9,6 proc. w ubiegłym roku.

Na zdjęciu prezes NBP, prof. Marek Belka.

Jak wyjaśniał Jacek Kotłowski zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego inflacja w najbliższym czasie osiągnie około 3,9 proc.. Jak dodaje, będzie ona spadać wraz ze spowolnieniem gospodarczym. _ - W tym czasie spodziewamy się stopniowej aprecjacji złotego, oraz spadku cen surowców - _ mówił Kotłowski.

A ten cel wyznaczony przez NBP na 2013 to 2,7 procent. Już w 2014 inflacja ma według prognoz spaść do poziomu 1,8 proc.

W odniesieniu do PKB najbliższa prognoza nie jest optymistyczna. W tym roku produkt krajowy ma kształtować się na poziomie zbliżonym do trzech procent, natomiast w przyszłym roku, jak wyjaśnia Jacek Kotłowski, dynamika wzrostu będzie najniższa. - _ Przyszły rok będzie dla nas najgorszy, ale w 2014 roku czeka nas odbicie i powrót na ścieżkę szybszego wzrostu - _ mówi Kotłowski.

Prognozowane przez ekspertów lekkie ożywienie gospodarki w 2014 wynika ze spodziewanej poprawy na rynkach światowych, zwłaszcza w tzw. gospodarkach wschodzących i zwiększonej elastyczności gospodarki amerykańskiej.

Z pracą coraz gorzej, ale nie tragicznieStopa bezrobocia wyniesie 9,8 proc. na koniec tego roku, a w 2013 odnotuje wzrost do 10 proc. i do 10,1 proc. w roku 2014 wobec 9,6 proc. w ub. r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego.

_ Rozwój sytuacji na rynku pracy odzwierciedla zmiany aktywności gospodarczej. Wraz z oczekiwanym spowolnieniem, liczba pracujących zacznie się obniżać od początku 2013 r., przekładając się na wzrost stopy bezrobocia łącznie o 0,3 pkt proc. do końca 2014 r. W horyzoncie projekcji brak jest sygnałów wskazujących na możliwość zarówno istotnego spowolnienia jak i przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń _ - napisano w _ Raporcie o inflacji _. Silniejsze obniżenie dynamiki płac jest mało prawdopodobne ze względu na stosunkowo niewielki wzrost stopy bezrobocia oraz spadek udziału funduszu płac w PKB obserwowany w ostatnich latach. Z drugiej strony, ze względu na oczekiwane spowolnienie, wzrost realnych wynagrodzeń w horyzoncie projekcji będzie umiarkowany i nie powinien przewyższać wzrostu wydajności pracy.

_ _

Według prognoz NBP, stopa aktywności zawodowej wyniesie w tym roku 56,5 proc. i spadnie 56,4 proc. w dwóch kolejnych latach wobec 56,1 proc. w 2011 r.

Sytuacja na rynku pracy będzie miała także wpływ na dynamikę płac. Według NBP, płace realne brutto zwiększą się w latach 2012-2014 odpowiednio o 5,1 proc., 4,8 proc. i 5,6 proc. wobec 5,2 proc. w ub. roku, natomiast wzrost wydajności wyniesie w tym okresie odpowiednio: 2,4 proc., 2,4 proc. i 3,2 proc. wobec ubiegłorocznych 3,2 proc. Natomiast jednostkowe koszty pracy, które zwiększyły się w ub. roku o 1,9 proc., w latach 2012-2014 wyniosą odpowiednio: 3,8 proc., 2,6 proc. i 2,3 proc.

Czytaj więcej w Money.pl
Szef NBP ujawnia, czy czeka nas podwyżka stóp procentowych Marek Belka komentuje dane o inflacji. _ Jest wysoce prawdopodobne, że na najbliższym posiedzeniu RPP będziemy... _
Rząd się myli. Czeka nas drożyzna i wyższe bezrobocie Plan finansowy państwa na najbliższe lata to tylko papier, tak dobrze z polską gospodarką nie będzie. Zobacz raport Money.pl.
Tagi: nbp, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz