Notowania

Budżet za 2016 r. w Sejmie. Sasin: Polska spełniła kryteria fiskalne UE

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r. - Realizowany był on w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, bo nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej - mówił poseł sprawozdawca Jacek Sasin z PiS.

Podziel się
Dodaj komentarz
(STANISLAW KOWALCZUK)

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r. - Realizowany był on w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, bo nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej - mówił poseł sprawozdawca Jacek Sasin z PiS.

Komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

- W 2016 r. wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 2,7 proc. i był niższy od zakładanego o 1,1 punktu procentowego, ale zarazem o 0,8 punktu procentowego wyższy niż w UE, gdzie wynosił 1,9 proc. - poinformował.

Sasin wskazał, że utrzymywała się równowaga zewnętrzna - miała miejsce nadwyżka eksportu nad importem, a osłabienie kursu złotego w stosunku do poprzednich lat sprzyjało wzrostowi eksportu.

Jak podkreślił, nie służyło to jednak "obniżaniu kosztów obsługi długi skarbu państwa".

- Deficyt sektora finansów publicznych liczony według metodyki krajowej wzrósł z 2,4 proc. PKB w roku 2015, do 2,5 proc. PKB w 2016 r. - mówił Sasin.

- W ciągu roku udało się utrzymać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej (...) granicy 3 proc. PKB - powiedział poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS).

Oświadczenia majątkowe posłów. Oto zarobki politycznych liderów

Jak dodał, "zjawisko to jest o tyle warte podkreślenia, że deficyt tego sektora, który ostatecznie stanowił 2,4 proc. PKB, miał miejsce w warunkach prowadzenia kosztowych zmian w zakresie polityki społecznej, a tym zwłaszcza programu Rodzina 500+".

Zaznaczył, że "deficyt sektora finansów publicznych liczony według metodyki krajowej wzrósł z 2,4 proc. PKB w roku 2015, do 2,5 proc. PKB w 2016 r.".

A więc - jak ocenił - nieznacznie - zważywszy na niższy od zakładanego wzrost gospodarczy.

- Jednocześnie dług publiczny liczony według metodologii unijnej nie przekroczył 60 proc. PKB, aczkolwiek wzrósł z 51,1 proc., do 54,4 proc. PKB co wynikało głównie z powodu zmian kursów walutowych - powiedział poseł.

Podsumował, że "Polska w roku 2016 spełniała kryteria fiskalne obowiązujące w unii gospodarczej walutowej, co należy uznać za zjawisko korzystne".

- Z drugiej jednak strony, w finansach publicznych występują nadal słabości, takie jak w latach poprzednich, dlatego też proces reform finansów publicznych nadal powinien być kontynuowany - podkreślił Sasin.

Sasin powiedział, że "patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy uznać, iż budżet roku 2016 realizowany był w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, bo nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej".

Dodał, że ponadto, zaczęły pojawiać się pozytywne efekty prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej.

Poseł poinformował też, że deficyt obrotów bieżących w bilansie płatniczym kształtował się na niskim poziomie, wzrastała też wartość rezerw dewizowych.

Jacek Sasin zaznaczył, że w porównaniu z przyjmowanymi założeniami nie udało się osiągnąć wzrostu inwestycji. Jak mówił poprzedni rząd PO-PSL oraz rząd PiS, którzy przejął budżet 2016 r., planowały wzrost inwestycji na poziomie 7 proc., a KE - 5,5 proc. - Zamiast tego odnotowano spadek inwestycji na poziomie 7,9 proc. - dodał.

Zrealizowane dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł

- Zrealizowane w budżecie 2016 r. dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł i były one wyższe w stosunku do pierwotnych założeń budżetu o 775 mln zł, tj. o 0,3 proc. - mówił Sasin.

- Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku można stwierdzić, że zrealizowane dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł i były one wyższe w stosunku do pierwotnych założeń budżetu o 775 mln zł, tj. o 0,3 proc. - powiedział Sasin.

Dodał, że w stosunku do roku 2015 r. dochody były wyższe o 25,5 mld zł, czyli o 8,8 proc.

Sasin powiedział, że widoczna była zmiana struktury dochodów. - Udział dochodów niepodatkowych bez dochodów z UE wzrósł o 3,2 pkt proc. Natomiast udział dochodów podatkowych spadł o 3 pkt proc. - mówił.

O wzroście udziału niepodatkowych - jak tłumaczył poseł - zadecydowała wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego w 2016 r., która nie miała miejsca w 2015. r., oraz "wysokie wpływy o charakterze jednorazowym zanotowane w 2016 r. z tytułu rezerwacji częstotliwości tzw. dywidendy cyfrowej - to była kwota ok. 9,2 mld zł".

Dochody z podatku - 126,6 mld zł

- W 2016 r. dochody podatku od podatków z usług wyniosły 126,6 mld zł i były nieco niższe - o 2,1 mld zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej - mówił Sasin.

Jak tłumaczył poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS), niższe dochody budżetowe z VAT oznaczają, że wykonanie prognozy zrealizowano na poziomie 98,4 proc. Zaznaczył jednak, że w porównaniu do 2015 r. dochody z VAT były wyższe o 2,8 proc.

Jako przyczynę nie wykonania prognozowanych na 2016 r. założeń dochodu budżetu z podatku VAT Sasin podał zwiększone wypłaty przedsiębiorcom w grudniu 2016 r.

Powiedział, że "w 2016 roku dochody w ujęciu memoriałowym ESA2010 wyniosły 131 mld zł i były wyższe o 5,2 mld zł, tj. o 4,1 proc. w stosunku do dochodów w 2015 r.".

Poseł podkreślił, że w 2016 r. "mieliśmy do czynienia ze znaczącą poprawą tzw. ściągalności podatkowej". Jego zdaniem efekt ten można oszacować w 2016 r. na ok. 3 mld zł. - Na poprawę ściągalności podatkowej złożył się szereg działań podjętych przez Ministerstwo Finansów - zaznaczył.

Tagi: jacek sasin, wykonanie budżetu, rodzina 500+, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz