Notowania

budżet 2013
15.06.2012 16:55

Budżet Polski w 2013 roku. Założenia trafiły do Komisji Trójstronnej

Dziś przesłano do Komisji Trójstronnej założenia do przyszłorocznego budżetu, a także propozycje płacy minimalnej i waloryzacji rent i emerytur w 2013 r.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

*Dziś przesłano do Komisji Trójstronnej założenia do przyszłorocznego budżetu, a także propozycje płacy minimalnej i waloryzacji rent i emerytur w 2013 r., które we wtorek przyjął rząd. *

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął m.in. założenia do projektu budżetu na 2013 r. i informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu, a także propozycje dotyczące: wysokości minimalnego wynagrodzenia; zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent; średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2013 r.

Zgodnie z informacją z biur prasowych ministerstwa finansów i resortu pracy propozycje te w piątek przekazano do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/231/m219623.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/budzet;2013;na;posiedzeniu;rzadu;co;czeka;gospodarke,32,0,1102624.html) *Co nam zafunduje Rostowski? Dziś rząd majstruje przy budżecie * Te dane mogą rozczarować Polaków. Minister finansów ujawni, jak jego zdaniem będzie rozwijać się gospodarka w 2013 roku. Rząd planuje, że wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 2,9 proc., a wzrost cen towarów i usług, czyli inflacja - 2,7 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. powinien wynieść 5,6 proc., a w sektorze przedsiębiorstw - 5,7 proc. Przyjęto ponadto, że rejestrowane bezrobocie w przyszłym roku wyniesie 12,4 proc.

Założono także spadek udziału inwestycji publicznych w PKB w 2013 r. do 3,9 proc. (w 2011 r. było to - 5,8 proc., w 2012 r. - 5,2 proc.).

Ponadto rząd prognozuje, że w 2013 r. poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej wyniesie 9 mln 982 tys. osób, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - 542 tys. 116 osób. Nie przewidziano wzrostu płac w budżetówce.

Jednocześnie rząd zaproponował we wtorek, aby płaca minimalna w 2013 r. wzrosła z 1500 zł do 1600 zł, jak chce ministerstwo pracy. Przyjęto także propozycje powrotu w 2013 r. do procentowej waloryzacji rent i emerytur (w br. wprowadzono jednorazowo kwotową waloryzację tych świadczeń) o wskaźnik wynoszący 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w br.

Według ustawy o Komisji Trójstronnej do 15 czerwca rząd przedstawia Komisji założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Związki i pracodawcy mają do 20 lipca czas na zajęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Przy braku stanowiska każda ze stron zajmuje stanowisko do 25 lipca, ewentualnie do końca lipca może je przedstawić osobno.

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mówi, że do 20 lipca Komisja powinna uzgodnić wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Jeżeli zrobi to, rząd musi uwzględnić porozumienie w projekcie budżetu.

Jeżeli wspólnego stanowiska nie będzie do 20 lipca, rząd przyjmie do projektu budżetu własną propozycję ze wskaźnikiem nie niższym od przedstawionego Komisji.

Natomiast ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że Komisja Trójstronna powinna do 15 lipca uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny. Jeżeli nie zrobi tego, rząd - do 15 września - ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia. Wielkość ta nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego wcześniej Komisji.

Zgodnie z kalendarium prac Komisji Trójstronnej, umieszczonym na stronie internetowej Komisji, we wtorek zespół ds. ubezpieczeń społecznych KT oraz zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych zajmą się propozycją dotyczącą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Czytaj więcej w Money.pl
Nie zgodzili się na wyższe zasiłki rodzinne W Komisji Trójstronnej nie doszło do porozumienia w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń, zmiany wysokości kwot zasiłków i świadczeń rodzinnych.
Dobre wiadomości na temat budżetu Polski Jeszcze w tym roku do budżetu państwa trafi 8,2 miliardów złotych z NBP.
Premier ustąpi w sprawie emerytur? Zakończyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej w sprawie reformy emerytalnej.
Tagi: budżet 2013, budżet na 2013, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz