Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
BZ WBK: podatki wyższe o ponad 100 mln zł. Zysk spadł a za nim akcje

BZ WBK: podatki wyższe o ponad 100 mln zł. Zysk spadł a za nim akcje

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Bank Zachodni WBK miał 453 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale, wobec 556 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki byłyby podobne jak rok temu, gdyby nie wzrost podatków z podatkiem bankowym na czele.

Zysk BZ WBK w pierwszym kwartale wyniósł 453 mln zł i zmniejszył się o 18,6 proc. rok do roku. Jak podaje jednak bank, "w ujęciu porównywalnym wzrósł o 3,2 proc." Owo "porównywalne ujęcie" to po prostu wzrost podatków jakie musiał bank odprowadzić do kasy państwa.

Podatek bankowy kosztował BZ WBK o 38 mln zł więcej, a podatek dochodowy o 65 mln zł więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. - razem 103 mln zł.

Wiedza o tym jednak nie pocieszyła inwestorów giełdowych, którzy oczekiwali, że bank nadrobi na swoich klientach zwiększone wpłaty do budżetu. Akcje BZ WBK spadły w środę o prawie 4 proc.

Notowania akcji BZ WBK w środę

W pierwszym kwartale grupa BZ WBK zapłaciła 105,8 mln zł tzw. podatku bankowego, podczas gdy rok temu 67,6 mln zł - wtedy jednak daninę liczono dopiero od lutego.

Obciążenie na rzecz państwa wzrosło w przypadku BZ WBK jeszcze w przypadku podatku dochodowego. CIT wyniósł 212,8 mln zł, w porównaniu z 147,8 mln zł rok wcześniej, mimo że wynik przed opodatkowaniem był dość podobny.

Stopa opodatkowania zysku brutto wzrosła do 28,8 proc. z 19,2 proc. Jest to efekt "sprzedaży znacznego pakietu wierzytelności oraz zmiany przepisów podatkowych, regulujących kwalifikację podatkową kosztów ponoszonych na rzecz BFG" - podaje bank w wyjaśnieniach do wyników finansowych.

Opłata na rzecz BFG to dodatkowy element, obciążający wyniki. Kosztowała ona bank 102 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 63 mln zł. W tym roku zawiera składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Klient nie zapłacił podatku

W przypadku BZ WBK nie można w oczywisty sposób wykazać, że bank przeniósł na klienta konieczność płacenia podatku bankowego. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 254 mln zł wobec 1 125 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 475 mln zł wobec 473 mln zł rok wcześniej.

Podstawowe dla banku wskaźniki jak widać prawie się nie zmieniły. Marża odsetkowa poszła tylko nieznacznie w górę do 3,7 proc. z 3,6 proc. rok temu.

Bank wzrost kosztów opłat publicznych ratował zmniejszając nieco koszty w rezultacie wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 46,8 proc. z 47,3 proc. Dochody grupy BZ WBK wzrosły o 1,1 proc. Koszty były porównywalne, a gdyby nie liczyć zmiany rozliczania składek na BFG, to "porównywalna baza kosztowa zmniejszyła się o 4,4 proc. rdr" - napisano w raporcie.

Stała baza klientów

Baza klientów bankowych ogółem liczyła na koniec marca br. ponad 6,4 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK. To dokładnie takie same liczby jak rok temu.

"Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,2 mln (+1,9 proc. rdr), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 0,9 mln klientów (+26,2 proc. rdr). Baza kart płatniczych Grupy Kapitałowej BZ WBK (bez kart przedpłaconych) obejmowała 3,5 mln instrumentów debetowych (+5,6 proc. rdr) oraz ponad 1,2 mln kart kredytowych BZ WBK S.A. i SCB S.A. (+5,9 proc. rdr)" - napisano w raporcie kwartalnym.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wzrosły o 6 proc. rdr i wyniosły 108,8 mld zł w pierwszym kwartale 2017 r. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4 proc. wobec 7,0 proc. rok wcześniej.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wynosiły 145,5 mln zł wobec 134,2 mln zł za pierwszy kwartał 2016 r.

Depozyty klientów wzrosły w skali roku o 6,1 proc. do 108,5 mld zł w efekcie przyrostu środków pochodzących od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,2 proc. rdr do 44,2 mld zł oraz wzrostu depozytów od klientów indywidualnych o 5,4 proc. rdr do 64,3 mld zł.

Bank poinformował też, że wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych wyniosła 14,4 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 9,6 proc., a w skali kwartału o 4,5 proc.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Mariusz oszukany przez Kredyt Bank w Koszalinie!
2017-05-11 16:49
Ja i moja rodzina zostaliśmy oszukani przez Kredyt Bank w Koszalinie ( obecnie WBZ), trafiliśmy na dwie podłe kłamczuchy , które nas oszukały i wprowadziły celowo w błąd - jedna z nich to ,,doradca" klienta w Koszalinie a druga pośrednik kredytowy z Darłowa . Uważajcie na nich!
Ewa
2017-05-11 09:08
BZWBK nie dba totalnie o klienta indywidulanego czas pzrenieść się tam gdzie klienta traktuje sie poważnie !!!!!!
obs
2017-04-27 07:40
Cyframi można manipulować,Porównanie danych jednego roku do drugiego coś określa ale nie oznacza,że jest to rzetelnie osiągnięte,bo dlaczego rok poprzedni ma być niepodważalnym wskaznikiem.Porównanie
danych z okresu przed kryzysem np.2000 r z rokiem 2016 dałoby wskazniki przy jakich obrotach,marżach,
odsetkach itp.osiągano zyski lub straty.A tak to wygląda na biadolenie narzekanie na dotkliwy podatek oraz dawać może domysł,że nic złego bank nie robił.
Pokaż wszystkie komentarze (12)