Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
cbos
25.03.2015 12:10

CBOS: Sytuacja w Polsce idzie w złym kierunku

W ciągu miesiąca oceny kierunku zmian zachodzących w Polsce nie zmieniły się.

Podziel się
Dodaj komentarz
(admy - Fotolia.com)

58 proc. ankietowanych w marcu przez CBOS wyraziło rozczarowanie ogólną sytuacją w kraju uznając, że zmierza ona w złym kierunku. Pozytywnie sytuację tę oceniło 24 proc. badanych, a 18 proc. nie miało na ten temat zdania. W ciągu miesiąca oceny kierunku zmian zachodzących w Polsce nie zmieniły się.

Według CBOS dobre oceny rozwoju sytuacji w Polsce są częstsze wśród respondentów uzyskujących wyższe miesięczne dochody per capita, mieszkańców dużych aglomeracji i badanych lepiej wykształconych.

W grupach społeczno-zawodowych przekonanie o właściwym kierunku przemian ponadprzeciętnie często wyrażają wysoko wykwalifikowani specjaliści i kadra menedżerska.

W najmniejszym stopniu dobrą ocenę podzielają natomiast pracownicy średniego szczebla i technicy, osoby zatrudnione w usługach i administracji, rolnicy i bezrobotni.

W elektoracie PO kierunek zmian obserwowanych w kraju znajduje tylko nieco więcej entuzjastów niż krytyków (42 proc. wobec 37 proc.). Ankietowani sympatyzujący z PiS (wraz z Solidarną Polską, Polską Razem i Prawicą Rzeczypospolitej) oraz z SLD w ogromnej większości kierunek zmian oceniają negatywnie. Rozczarowanie obecną sytuacją w kraju przeważa też wśród zwolenników PSL, osób biernych politycznie i niepewnych swojego udziału w ewentualnych wyborach parlamentarnych.

Chociaż przybyło badanych określających jakość życia politycznego w Polsce jako przeciętną (od lutego wzrost o 5 punktów procentowych, do 41 proc.), osoby rozczarowane sytuacją na krajowej scenie politycznej niezmiennie przeważają nad tymi, które oceniają ją pozytywnie (44 proc. wobec 10 proc.).

Opinie na temat sytuacji politycznej w Polsce są w niewielkim stopniu zróżnicowane społecznie. Negatywnej jej oceny nieco rzadziej niż inni dokonują osoby dobrze sytuowane.

Nieznacznie poprawiły się - w porównaniu z lutym, kiedy były rekordowo złe w ostatnim półroczu - oceny sytuacji gospodarczej kraju.

Wprawdzie w dalszym ciągu największa część ankietowanych określa ją jako złą (39 proc., od lutego spadek o 4 punkty proc.), jednak niewiele mniejsza grupa (37 proc., wzrost o 4 punkty proc.) uważa, że jest ona przeciętna.

Rozczarowaniu kondycją polskiej gospodarki sprzyja gorsza ocena własnych warunków materialnych, uzyskiwanie niższych dochodów per capita, słabsze wykształcenie oraz prawicowa orientacja polityczna.

W stosunku do lutego wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się średnio - ani dobrze, ani źle (o 5 punktów proc., do 43 proc.).

W ciągu miesiąca zwiększyła się też grupa osób określających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, jako ani dobre, ani złe (o 6 punktów proc., do 45 proc.).

Zadowolenie z poziomu życia i sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego jest częstsze wśród respondentów uzyskujących wyższe dochody per capita, badanych młodszych, lepiej wykształconych i żyjących w większych miastach. Satysfakcji w tym względzie sprzyjają także lewicowe poglądy polityczne.

Nieco gorsze niż w lutym i najgorsze w ostatnich miesiącach są marcowe oceny kondycji zakładów pracy. Wprawdzie w dalszym ciągu ponad połowa zatrudnionych (51 proc.) wyraża zadowolenie z sytuacji w swoim miejscu pracy, jednak spora grupa (16 proc., od lutego wzrost o 3 punkty proc.) określa ją jako złą.

W ciągu miesiąca zmniejszył się odsetek ankietowanych (o 5 punktów proc., do 22 proc.) uważających, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce się pogorszy. Ponad połowa badanych (56 proc., wzrost o 6 punktów proc.) nie spodziewa się zmian w tej dziedzinie.

Respondenci byli pytani przez CBOS o swoje przewidywania w tych dziedzinach na najbliższy rok.

W marcu w porównaniu z lutym zmniejszył się odsetek ankietowanych (o 5 punktów proc., do 22 proc.) uważających, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce się pogorszy.

Przeważająca część badanych (56 proc., wzrost o 6 punktów proc.) nie spodziewa się zmian w tej dziedzinie; 13 proc. liczy na poprawę.

62 proc. badanych (od lutego wzrost o 7 punktów proc.) sądzi, że w ciągu dwunastu miesięcy jakość życia politycznego w Polsce nie ulegnie zmianie. Mniej badanych niż w lutym prognozuje jej obniżenie (15 proc., spadek o 8 punktów proc.) lub poprawę (10 proc., spadek o 3 punkty proc.).

W marcu istotnie zmniejszył się odsetek osób spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju (o 9 punktów, do 14 proc.). Największa część badanych (57 proc., wzrost o 6 punktów) nie przewiduje zmian w tym zakresie.

61 proc. respondentów (od lutego wzrost o 4 punkty) sądzi, że w ciągu roku poziom życia ich rodzin nie zmieni się; 18 proc. (spadek o 3 punkty) przewiduje jego poprawę, a 10 proc. (spadek o 5 punktów) - pogorszenie.

W niewielkim stopniu zmieniły się prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych.

W ciągu miesiąca nieznacznie zwiększyła się grupa ankietowanych (o 3 punkty, do 72 proc.) uważających, że w najbliższym roku ich sytuacja materialna nie ulegnie zmianie. Nie zmieniły się natomiast istotnie odsetki osób prognozujących zmiany na lepsze (18 proc.) lub na gorsze (10 proc.).

W marcowym badaniu CBOS nie odnotowano większych zmian w prognozach kondycji zakładów pracy - nadal największa grupa ankietowanych pracujących zarobkowo (62 proc.) przypuszcza, że w ciągu najbliższego roku nic się w tym zakresie nie zmieni.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI), między 5 a 11 marca 2015 roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej w Money.pl
Polacy narzekają na swoją pracę? Niekoniecznie Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują, że w swojej pracy czują się dobrze.
Polacy kochają zakupy w sieci. Ilu korzysta? O ile w 2010 r. przynajmniej raz w tygodniu z internetu korzystało 51 proc. ankietowanych, to w tym roku jest to już 63 proc.
Żyją z egzekucji. Tak zarabiają komornicy Jedni na ich widok płaczą, inni spluwają i krzyczą. Poznaj tych, którzy wykonują najbardziej znienawidzony zawód świata.
Tagi: cbos, praca, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz