Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
skarb państwa
21.05.2015 17:22

Dług Skarbu Państwa. Sprawdź, jak bardzo się zadłużyliśmy

Na koniec marca 2015 r. krajowe skarbowe papiery wartościowe znajdowały się w portfelach inwestorów zagranicznych z 59 krajów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(BARTOSZ KRUPA/EAST NEWS)

Zadłużenie Skarbu Państwa w marcu 2015 r. wzrosło o 3 mld 620 mln zł (0,5 proc.) i wyniosło na koniec tego miesiąca 806 mld 423,2 mln zł - poinformowało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z komunikatem MF dług Skarbu Państwa na koniec marca był o 26 mld 484,8 mln zł (3,4 proc.) wyższy od zadłużenia na koniec 2014 r.

Według resortu finansów wzrost zadłużenia w marcu 2015 r. był głównie wypadkową: finansowania deficytu budżetu państwa (podwyższyło ono dług o 5,4 mld zł), nadwyżki budżetu środków europejskich (obniżyła ona dług o 5,2 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (podwyższyło to dług o 3,7 mld zł).

Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem finansowania deficytu budżetu państwa (plus 16,7 mld zł), deficytu budżetu środków europejskich (plus 3,1 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (plus 6,5 mld zł).

"Wzrost salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych i depozytów sądowych, związany głównie z wdrożeniem drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością, przyczynił się z jednej strony do obniżenia potrzeb pożyczkowych (o 8,9 mld zł od początku 2015 r.), z drugiej strony do zwiększenia długu SP z tytułu depozytów wobec jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną i depozytów sądowych (o 8,3 mld zł)" - wyjaśniło ministerstwo.

W komunikacie wskazano, że w efekcie umożliwiło to zmniejszenie długu SP o 0,6 mld zł oraz państwowego długu publicznego o 5,2 mld zł (po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych).

"W marcu 2015 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP zmniejszył się z 34,4 proc. do 34 proc., tj. najniższego poziomu od lutego 2014 r. Spadek udziału w marcu był wynikiem wzrostu zadłużenia krajowego o 6,2 mld zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia zagranicznego o 2,6 mld zł. W porównaniu z końcem 2014 r. udział długu w walutach obcych obniżył się o 1,5 pkt proc." - napisano. Udział długu nominowanego w euro wyniósł 23,2 proc., a w dolarach 6,9 proc.

Resort podał, że obowiązująca strategia zarządzania długiem zakłada ograniczenie udziału długu zagranicznego w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30 proc. w tempie uzależnionym od sytuacji rynkowej.

Na koniec marca 2015 r. krajowe skarbowe papiery wartościowe znajdowały się w portfelach inwestorów zagranicznych z 59 krajów, w tym z USA (29,5 proc.), Luksemburga (19,8 proc.), Japonii (12,9 proc.), Norwegii (5,4 proc.), Tajlandii (4,8 proc.), Wielkiej Brytanii (4,5 proc.), Niemiec (4,4 proc.) i Irlandii (4,2 proc.).

Czytaj więcej w Money.pl
Kontrola zagranicznych inwestycji. Ustawa... Projekt takiej ustawy zapowiedział dziś w Sejmie minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.
Byli pracownicy stoczni wciąż bez pieniędzy Sąd Okręgowy w Gdańsku nie wydał w poniedziałek wyroku w sprawie powództwa akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej przeciwko Skarbowi Państwa.
Minister ujawnia: Pół miliarda dla zbrojeniówki Spółki skonsolidowane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej otrzymają duże dofinansowanie z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.
Tagi: skarb państwa, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz