Notowania

dług publiczny
18.09.2012 16:56

Dług publiczny Polski. Jest ryzyko przekroczenia progów ostrożnościowych

Zwiększa się ryzyko przekroczenia przez dług publiczny w relacji do PKB progu 60 procent - wskazują rządowi eksperci.

Podziel się
Dodaj komentarz
(AGENCJA SE/EAST NEWS)

Zwiększa się ryzyko przekroczenia przez dług publiczny w relacji do PKB progu 60 procent. Złagodzenie i uelastycznienie procedur nie sprzyja finansom publicznym - wskazuje Rządowe Centrum Legislacji.

Może się tak stać w przypadku wprowadzenia planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych, które zakładają uelastycznienie sankcji i procedur ostrożnościowych po przekroczeniu przez dług progów 50 i 55 procent PKB - wynika z opinii RCL przesłanej do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

_ Proponowana zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych odnosi się do tych procedur ostrożnościowo-sanacyjnych, które w obowiązującym stanie prawnym znajdują zastosowanie w przypadku przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego względem PKB progu 50 proc. lub 55 proc., a zatem których zastosowanie poprzedza sytuację zrównania tej relacji z progiem 60 proc. i jego przekroczenia.Mając na względzie istotę, cel i sekwencyjność przewidzianych ustawą o finansach publicznych procedur naprawczych, stwierdzić należy, że przedłożona propozycja modyfikuje warunki ich stosowania w sposób mogący prowadzić do opóźnionego uruchomienia ustawowych środków służących powstrzymaniu narastania długu publicznego _ - napisano w dokumencie.

_ Może to w konsekwencji skutkować zwiększeniem ryzyka przekroczenia przez państwowy dług publiczny poziomu 60 proc. PKB objętego konstytucyjnie umocowaną gwarancją ochrony _ - dodano.

Zgodnie z projektem założeń do ustaw resort finansów chce, by państwowy dług publiczny był przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dni roboczych roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/m245051.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zmiana;liczenia;dlugu;publicznego;rada;ministrow;zajmuje;sie;projektem,123,0,1158011.html) *Rząd majstruje przy liczeniu długu publicznego * Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów kalendarzem prac przyjęcie przez rząd projektu założeń powinno odbyć się we wrześniu, a samo przyjęcie projektu ustawy na przełomie września i października. Wyliczona w powyższy sposób kwota byłaby pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych ministra finansów na koniec roku budżetowego służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku.

Zgodnie z propozycją resortu jeżeli w wyniku powyższego przeliczenia wartość relacji tak obliczonej kwoty długu do PKB byłaby mniejsza niż 50 i 55 proc., ograniczenia w procedurze ostrożnościowej przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz warunkowe podwyższenie stawek podatku VAT, nie podlegałyby wprowadzeniu w życie.

_ Zastosowanie proponowanej metody ponownego przeliczenia wielkości długu publicznego może doprowadzić do sytuacji, w której środki ostrożnościowe w określonych warunkach zostaną dopiero podjęte na etapie bliskim zrównania analizowanych relacji ustawowych z progiem 60 proc., a w skrajnych przypadkach procedury te mogą w ogóle nie znaleźć zastosowania _ - głosi opinia RCL.

Resort finansów zakłada, że projekt założeń zostanie przyjęty przez rząd we wrześniu, a samo przyjęcie projektu ustawy na przełomie września i października. Prace w parlamencie nad projektem planowo powinny rozpocząć się w październiku i zakończyć w grudniu.

Znowelizowana ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i miałaby ewentualne zastosowanie po raz pierwszy do relacji długu publicznego do PKB ogłoszonej za rok 2012 roku.

Rynkowy bat przestanie działać? Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Czytaj więcej w Money.pl
Resort finansów ujawnił, jak się zadłuży Resort Jacka Rostowskiego rozpocznie wkrótce, poprzez przetargi zamiany, finansowanie potrzeb pożyczkowych na 2013 rok.
Podali dane o długu. Musimy zapłacić... Udział bonów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym jest najniższy w historii.
Interwencja na walutach? Możemy uniknąć Ministerstwo finansów odkupiło przedterminowo bony skarbowe za prawie 2 i pół miliarda złotych.
Tagi: dług publiczny, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz