Notowania

fundusz kościelny
26.07.2013 13:30

Fundusz Kościelny do likwidacji. Co duchowni dostaną w zamian?

Minister Michał Boni ujawnił szczegóły porozumienia z kościołami i związkami wyznaniowymi. Już są skargi.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Projekt ustawy wprowadzającej dobrowolny odpis podatkowy w wysokości 0,5 proc. na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych został skierowany do konsultacji społecznych - poinformował minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Odpis ma zastąpić Fundusz Kościelny.

Aktualizacja: 13:38

Projekt zostanie przekazany do innych resortów oraz Kościołów i związków wyznaniowych, został także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Boni podkreślił, że MAC oczekuje na uwagi do niego. Każdy zainteresowany może je zgłosić przez aplikację na stronie internetowej resortu.

Boni poinformował, że zgodnie z projektem proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia kolejnego roku, po zdjęciu przez Komisję Europejską z Polski procedury nadmiernego deficytu budżetowego (zgodnie w wcześniejszą propozycją miały obowiązywać od stycznia 2014 roku).

Jak podkreślił szef MAC, w projekcie uwzględniono uwagi Kościołów i związków wyznaniowych, z którymi strona rządowa prowadzi rozmowy w tej sprawie od marca ubiegłego roku. _ - Chcemy przekazać w ręce obywateli decyzję o tym, czy i jaki Kościół lub inny związek wyznaniowy wspierają _ - powiedział Boni. Dodał, że to ważna zmiana, bo łączy się z realnym poczuciem wspólnoty i przenosi finansowanie z dotacji budżetowej na decyzję obywatela.

MAC poinformowało, że rząd _ wyraża dobrą wolę i deklaruje dołożenie najwyższej staranności, by zmiany proponowane przez projekt znalazły swój wyraz w umowach popisanych z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi _. _ Jeśli jednak nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk między rządem a danym Kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, projekt trafi do parlamentu bez zawarcia stosownej umowy _ - zaznacza resort.

Kompromis zawarty pomiędzy rządem a Konferencją Episkopatu Polski zakłada, że dobrowolny odpis podatkowy, m.in. na Kościół katolicki, będzie wynosił 0,5 proc. Początkowo rząd proponował 0,3 proc. Ustalenia te zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, a także rząd. Jednak część mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych wyraża zastrzeżenia do rządowej propozycji. Stanowczo sprzeciwia się jej Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Resort administracji próbuje doprowadzić do porozumienia.

Zgodnie z rządową propozycją, o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy decydować mają obywatele w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT). Rozwiązania te mają być w głównej mierze oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.

Projekt MAC ws. zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zmienia ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacja podatkowej.

Zgodnie z projektem, po zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania 0,5 proc. podatku na Kościoły i związki wyznaniowe, MAC proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczany będzie wykaz Kościołów i związków wyznaniowych, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 0,5 proc. podatku z zeznań podatkowych. Wykaz będzie zawierał numery rachunków bankowych, na które może nastąpić przekazanie. Ministerstwo Finansów będzie publikowało listę Kościołów i związków wyznaniowych wraz z danymi dot. wysokości przekazanych im środków. Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu od podatku 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Nie mam przeświadczenia, że konkordat jest jakimś ograniczeniem dla swobody działania państwa - ocenił też minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, podsumowując 20 lat funkcjonowania umowy pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. - _ Jeżeli w ciągu ostatnich dwudziestu lat pojawiały się jakieś zachowania naruszające zasadę przyjaznej separacji pomiędzy państwem a Kościołem, to bardziej decydowały o tym zachowania ludzkie, i to po dwóch stronach, a nie ramy konkordatowe _ - podkreślił Boni.

Jak podkreślił, po analizie może się okazać, że niektóre zapisy konkordatu _ będą wymagały dalszej publicznej dyskusji, żeby zobaczyć jak one się mieszczą w świecie drugiej dekady XXI wieku _ .

Polska i Stolica Apostolska podpisały w lipcu 1993 r. konkordat (na czele rządu stała wtedy premier Hanna Suchocka), który reguluje obustronne relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim. Zgodnie z umową, podstawą tych stosunków ma być niezależność i autonomia. Konkordatu nie udało się ratyfikować, gdy - po upadku rządu Suchockiej - władzę sprawowała koalicja SLD-PSL. Został on ratyfikowany dopiero w 1998 za rządów AWS.

Na mocy umowy konkordatowej Polska uznała osobowość prawną Kościoła katolickiego i zagwarantowała mu swobodne sprawowanie jego misji. W konkordacie uregulowano m.in. kwestie nauczania religii w szkołach publicznych, zakładania i prowadzenia kościelnych placówek oświatowych i wychowawczych, opieki duszpasterskiej nad żołnierzami. Uznana została prawomocność małżeństwa kościelnego, a także potwierdzono prawo Kościoła do posiadania własnych mediów oraz audycji w programach państwowego radia i telewizji. Zgodnie z konkordatem nim dojdzie do ogłoszenia nominacji biskupa przez Stolicę Apostolską, nazwisko kandydata podawane jest do wiadomości rządu polskiego.

Czytaj więcej o Funduszu Kościelnym w Money.pl
Boni szykuje się do rozmów z Kościołem Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych.
Co dalej z Funduszem Kościelnym? Dziś Boni... Projekt bilansu działalności Funduszu Kościelnego został przekazany do obustronnej analizy - poinformowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Boni nie dogadał się z księżmi. Żądają więcej Episkopat jest nieugięty, targuje się o dziesiątki milionów. Na razie zgodzi się na...
Tagi: fundusz kościelny, michał boni, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, podatki, najważniejsze, gospodarka polska, pap
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz