Notowania

fundusze inwestycyjne
17-05-2015 (09:00)

Fundusze inwestycyjne pod lupą. Oto, na jakie wskaźniki zwracać uwagę

Wśród osób, które wiedzą, czym są fundusze inwestycyjne, prawie 37 proc. uważa, że jest to skomplikowany produkt, wymagający dużej wiedzy o rynku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Deutsche Bank)

Zdaniem większości ekspertów, znajdujemy się obecnie w takim momencie, w którym warto wysłać swoje pieniądze do pracy, na przykład poprzez inwestycje w fundusze. Jednak wśród osób, które wiedzą, czym są fundusze, prawie 37 proc. uważa, że jest to skomplikowany produkt, wymagający dużej wiedzy o rynku.

W marcu padł kolejny rekord wartości aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych. Na koniec miesiąca TFI zarządzały środkami wartymi 220,3 mld zł. To wynik o 2 proc. lepszy niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł aż 15 proc. - wynika z danych portalu Analizy Online. Z kolei Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami podała, że na koniec kwietnia kwota ta wynosiła 225 miliardów. Prawie dwukrotnie więcej niż pod koniec hossy z 2007 roku.

 • - dane na koniec kwietnia 2015
  źródło: Money.pl na podstawie danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank wynika, że wśród osób, które wiedzą, czym są fundusze inwestycyjne, znaczna część (prawie 37 proc.) uważa, że jest to skomplikowany produkt, wymagający dużej wiedzy o rynku. Dodatkowo, ponad 38 proc. ankietowanych uważa, że funduszami należy się stale zajmować, z czego 24 proc. zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany.

Inwestując w fundusze, warto jest wiedzieć, czym się różnią poszczególne kategorie tych produktów, od czego zależy potencjalna stopa zwrotu, a także jaki jest nasz profil ryzyka. Nie jest jednak konieczna bardzo zaawansowana wiedza o rynku. Jedną z podstawowych zalet funduszy jest też to, że nie musimy cały czas monitorować sytuacji rynkowej, jak to ma miejsce w przypadku bezpośrednich inwestycji w akcje.

Kupując jednostki TFI, powierzamy swoje pieniądze profesjonalistom, którzy wiedzą na przykład, jakie wskaźniki rynkowe mogą wyprzedzać wahania koniunktury:

 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) – to zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. PKB jest uważany za podstawowy miernik rozwoju gospodarczego krajów. Jednak należy pamiętać, że ogłoszenie danych nt. poziomu PKB, może być spóźnioną informacją dla inwestora.
 2. *Sytuacja polityczna *– bardzo ważny wskaźnik nieekonomiczny, który często może przesądzać o powodzeniu inwestycji. Od sytuacji politycznej w danym kraju może zależeć w dużej mierze bieżący klimat inwestycyjny. Czynnik ten odgrywa obecnie dużą rolę choćby dla inwestujących we wschodniej części Europy, np. na rynkach ukraińskim i rosyjskim, czy np. greckim.
 3. *Inflacja *- proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Poziom inflacji uwarunkowany jest wieloma czynnikami. W Polsce istnieje obecnie zagrożenie deflacyjne (proces spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce), spowodowane m.in. spadkiem cen żywności oraz ropy. Niska inflacja wiąże się ze spadkiem stóp procentowych, a co za tym idzie spadkiem oprocentowania lokat, co często zazwyczaj jest bodźcem do lokowania pieniędzy w innych, bardziej ryzykownych instrumentach finansowych.
 4. Stopa bezrobocia – stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Wskaźnik, który pokazuje, jakie są tendencje w gospodarce i w jakim aktualnie momencie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy. Spadek bezrobocia to jeden ze skutków przyspieszania gospodarki.
 5. *Dynamika produkcji przemysłowej *– produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych. Jest to jeden z najistotniejszych czynników gospodarczych pozwalający prognozować tempo rozwoju gospodarki na podstawie kondycji przemysłu.
 6. Dynamika sprzedaży detalicznej - jest indeksem mierzącym wartość comiesięcznej sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i stałych, realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Zmiany poziomu sprzedaży pokazują tendencje w wydatkach konsumpcyjnych społeczeństwa.
 7. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) – mierzony na podstawie comiesięcznych sondaży opinii publicznej. Respondenci oceniają sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Respondenci dokonują również prognozy tych zjawisk na rok następny.
 8. Indeks IFO (Niemcy) - powstaje co miesiąc na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców z sektorów: przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Ankietowani oceniają aktualne warunki do prowadzenia przedsiębiorstw oraz ich perspektywy na kolejne 6 miesięcy. Jest to ważny wskaźnik dla niemieckiej gospodarki, a zatem pośrednio również i dla polskiej ze względu na dużą wymianę handlową między Polską a naszym zachodnim sąsiadem.
 9. *CSI – Consumer Sentiment Index (USA) - *wskaźnik nastrojów konsumentów. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród losowo wybranych 500 amerykańskich gospodarstw domowych. Ankiety zawierają pytania o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości). Jest to wskaźnik istotny dla polskich inwestorów, ponieważ amerykańska gospodarka, jako największa na świecie, często wyznacza trendy w skali globalnej. Jest to jeden ze wskaźników wyprzedzających, na podstawie których można prognozować trendy rynkowe.
 10. *PMI – Purchasing Management Index, polska nazwa – Indeks Menadżerów Logistyki *prowadzony osobno dla przemysłu i sektora usług w poszczególnych krajach (oprócz USA, gdzie PMI ma mniejsze znaczenie niż ISM). Wskaźnik powstaje na podstawie, opracowywanych w cyklach miesięcznych, odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane menedżerom w firmach produkcyjnych lub usługowych. Jest to kolejny wskaźnik wyprzedzający i dobry prognostyk dla koniunktury.
 11. *Najważniejsze indeksy światowe *– światowe indeksy giełdowe są odbiciem procesów zachodzących w światowej gospodarce. Do najważniejszych światowych indeksów należą: amerykańskie - S&P500, Dow Jones Industrial, NASDAQ Composite, europejskie - Stoxx600, DAX 30 i azjatyckie - Hang Seng, Nikkei 225, Sensex oraz CSI300.
 12. CRB Index - wskaźnik cen surowców, który składa się z 6 grup towarów: m.in. paliw, towarów przemysłowych, metali szlachetnych czy tzw. soft-commodities, czyli produktów rolnych.
 13. Wskaźnik VIX - zwany też indeksem strachu. Jest to miernik zmienności implikowanej opcji opartych na indeksie S&P 500.
 14. Baltic Dry Index – popularny wskaźnik wyprzedzający, który jest miernikiem koniunktury gospodarczej na świecie. Jest to indeks reprezentujący szacunki wysokości stawek frachtowych pobieranych przez globalnych przewoźników morskich na 23 najważniejszych światowych szlakach morskich.
 15. Dollar Index (DXY) – wskaźnik wartości relatywnej dolara amerykańskiego (USD) do koszyka 6 walut (euro, jena, funta, dolara kanadyjskiego, korony szwedzkiej i franka szwajcarskiego) Które z wymienionych wskaźników najlepiej antycypują tendencje rynkowe? Najważniejsze są wskaźniki wyprzedzające koniunktury oraz te odzwierciedlające nastroje, z których można wywnioskować, jakie będą tendencje i stan koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w najbliższej przyszłości. Do grupy tej można zaliczyć różnego rodzaju ankiety i badania (które oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów i analityków), niektóre dane makroekonomiczne, wielkość podaży pieniądza oraz wartości indeksów giełdowych.

Wskaźniki opóźnione (np. PKB czy stopa bezrobocia) to już na moment ich publikacji dane historyczne, warto jednak i na nie zwracać uwagę, ponieważ pokazują one jasno trendy panujące w gospodarce, co także może być pewnym odniesieniem dla przyszłych inwestycji. Co istotne, są to również wskaźniki, które opierają się na faktach, a nie przewidywaniach.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: fundusze inwestycyjne, fundusze, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
WP Money
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie